Achtergrond

Het huidige grondbeleid is aan veranderingen onderhevig. Denk onder meer aan de Aanvullingswet Grondeigendom in het kader van de nieuwe Omgevingswet en de actuele discussies rondom erfpacht.

Welke impact hebben deze veranderingen op uw grondbeleid als gemeenten en vastgoedpartijen? En op uw ontwikkelkansen? Dat hoort u tijdens de studiedag Grondbeleid & GREX waar dé experts u concrete handvatten en tools aanreiken om uw grondbeleid toekomstbestendig te maken. Ook krijgt u volop tips hoe u hierop kunt inspelen!

Studiedag Vlaamse Omgevingsvergunning

Wie ontmoet u?

Tijdens deze studiedag ontmoet u vastgoedbeslissers in de publieke en private sector, zoals beleidsmedewerkers RO en grondbeleid bij gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk, ontwikkelaars, beleggers, rentmeesters, adviseurs, juristen, aannemers en beheerders.

Terugblik editie 2019

Dit voorjaar is de nieuwe Aanvullingswet Grondeigendom aan de Tweede Kamer voorgelegd. Op 13 maart bespraken beste sprekers op hun vakgebied de grootste wijzigingen in de wetgeving. Hoe kunnen ontwikkelaars en gemeentes daarop inspelen?

Terugblik editie 2018

Ruim 50 beleidsmakers en vastgoedprofessionals kregen op 8 februari 2018 helder inzicht in de veranderingen in wetgeving en beleid naar aanleiding van de aanvullingswet grondeigendom. Alhoewel deze wet op zijn vroegst in 2021 in werking treedt, waren zowel sprekers als deelnemers het eens dat het belangrijk is om als gemeente voor te sorteren op de veranderingen.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door SPRYG Real Estate Academy, het meest inspirerende, deskundige en grensverleggende kennisplatform voor vastgoedprofessionals in België en Nederland.