Impressie

IMPRESSIE

Ruim 50 beleidsmakers en vastgoedprofessionals kregen op 8 februari 2018 helder inzicht in de veranderingen in wetgeving en beleid naar aanleiding van de aanvullingswet grondeigendom. Alhoewel deze wet op zijn vroegst in 2021 in werking treedt, waren zowel sprekers als deelnemers het eens dat het belangrijk is om als gemeente voor te sorteren op de veranderingen. Grondbeleid gaat immers over de lange termijn: wie wacht totdat hij of zij plannen moet aanpassen naar aanleiding van een voldongen feit, blijft achter de feiten aanlopen.

De ochtend van het programma was gereserveerd voor een grondige verkenning van de opgave. Aan de orde kwamen onder andere het advies van de Rli, de juridische implicaties van de veranderingen en een kritisch tegengeluid.

In de middag gaf Renée van Bommel een uniek inzicht in de huidige stand van zaken omtrent de Aanvulllingswet Grondeigendom vanuit haar betrokkenheid als projectleider. Hierna was het tijd voor verhalen vanuit de praktijk. De verhalen van Desirée Uitzetter van BPD en directeur grond & ontwikkeling Amsterdam Pierre van Rossum inspireerden de aanwezigen om zelf aan de slag te gaan.

Beoordelingen

#

We kijken terug op een zeer interessante dag die ook door de 50 aanwezige vastgoedprofessionals is beoordeeld met 7/10!

PROGRAMMA

Het huidige grondbeleid is aan veranderingen onderhevig. Denk onder meer aan de aanvullingswet grondeigendom in het kader van de nieuwe Omgevingswet, het Rli advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ en de actuele discussies rondom erfpacht. Tijdens de studiedag Modernisering Grondbeleid 2018 reikten dé experts concrete handvaten en tools aan om succesvol voor te sorteren op de aanstaande veranderingen in wetgeving en overheidsbeleid. Deelnemers hoorden welke veranderingen eraan komen en hoe ze hiermee om kunnen gaan binnen hun gemeente of vastgoedorganisatie.

TERUGBLIK

Spryg Real Estate Academy organiseerde op 8 februari jl. de studiedag Modernisering Grondbeleid 2018. Aanleiding voor deze dag was er genoeg: de voorstellen voor de Aanvullingswet grondeigendom worden momenteel bediscussieerd in het kader van de komende Omgevingswet. Ook verscheen het veelbesproken advies Grond voor gebiedsontwikkeling van de Rli. En verder blijft erfpacht als instrument voor grondbeleid in de belangstelling staan.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.