Print Friendly and PDF

Programma

Ontvangst

Inleiding & actuele ontwikkelingen

Dagvoorzitter en grondexpert Friso de Zeeuw licht de thema’s van de dag toe en geeft een inleiding op de splinternieuwe Aanvullingswet Grondeigendom. Deze wetswijziging wordt januari 2019 aan de Tweede Kamer gepresenteerd en is van groot belang voor alle partijen die bezig zijn met grondexploitatie.

Actief of faciliterend grondbeleid?

Met de huidige marktontwikkelingen betreden veel gemeentes weer de grondmarkt. Waar moeten ze op letten? En hoe veranderen de spelregels onder invloed van de aanvullingswet? Professor Willem Korthals Altes, hoogleraar Grondbeleid bij de sectie Geo-informatie en Grondbeleid aan de TU Delft, schetst de ontwikkelingen en de kansen.

Maatschappelijke impact van grondbeleid

Er leven grote vraagstukken op sociaal, maatschappelijk en fysiek gebied bij gemeentes. Goed grondbeleid kan ertoe bijdragen dat ontwikkelingen op een betere manier op gang komen. Guido Mertens, senior manager advisory public sector bij Baker Tilly vertelt wat nodig is om een maatschappelijk verantwoord grondbeleid te ontwikkelen in deze dynamische tijden.

Impact aanvullingswet grondeigendom op het grondbeleidsrecht

De impact van de aanvullingswet op het huidige systeem van het grondbeleid – in het bijzonder onteigening en Wvg – wordt geschetst door Joost Hoekstra, partner bij Straatman Koster Advocaten. De onteigeningsprocedure wordt met de aanvullingswet historisch herzien. Wat de Wvg betreft beoogt de opsteller van de aanvullingswet weinig te veranderen, maar het is de vraag of dat in werkelijkheid zo is. Wordt zelfrealisatie bijvoorbeeld eenvoudiger? De belangrijkste wijzigingen in het grondbeleidsrecht onder de Omgevingswet passeren de revue.

Lunch

Kostenverhaal in aanvullingswet grondeigendom

Binnen de Aanvullingswet Grondeigendom gaast het kostenverhaal als eerste op de schop. De recente publicatie van de AMvB met betrekking tot de kostenverhaalsregeling maakt de weg vrij om in de geest van de Omgevingswet kosten te verhalen. Het nieuwe besluit maakt veel meer maatwerk mogelijk dan onder de huidige Wro. Frits Dinkla, projectleider gebiedsontwikkeling en -financiering bij Rho, neemt u mee in de grootste veranderingen.

Mogelijkheden DAT-model bij versnipperd grondeigendom

Hoe kun je bij versnipperd grondeigendom toch het algemeen belang dienen? Voor het gebied Zandzoom in Heiloo was , na het besluit om van actief naar faciliterend grondbeleid over te gaan duidelijk dat er een uitdaging lag voor de gemeente hoe initiatiefnemers te faciliteren en te komen tot een kwalitatieve gebiedsontwikkeling. Hiervoor is via een onafhankelijke facilitator het gesprek op gang gekomen tussen eigenaren en gemeente. Hoe is in dit proces toch tot een goed kostenverhaal gekomen? En waarom is ervoor gekozen om overeenstemming tussen gemeente en eigenaren via een groot aantal anterieure overeenkomsten vorm te geven? Ciska de Jong, gebiedsregisseur bij de BUCH-werkorganisatie (DVO gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo), presenteert de casus Zandzoom Heiloo en legt de mogelijkheden van het Developing Apart Together(DAT)-model uit.

Gemeente als katalysator

Annius Hoornstra, concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling in Zaanstad en voorzitter van de Vereniging van Grondbedrijven, vindt dat actief grondbeleid gemeentes veel goeds kan brengen. Hoe gaan gemeentes de omslag maken van faciliterend naar actief grondbeleid? En hoe nemen ze ontwikkelaars mee in het grotere verhaal van een gebied?

Perspectief ontwikkelaar op grondbeleid

Welke impact heeft de aanvullingswet grondeigendom op de praktijk van projectontwikkelaars? Hoe verandert de verhouding van de ontwikkelaar met gemeente, investeerder en (toekomstige) gebruikers? Desirée Uitzetter, directeur BPD en voorzitter van de NEPROM bespreekt met u de aandachtspunten.

Reflectie & wrap up

Afsluitende borrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Sherryl Kazmi
Sherryl Kazmi
Project Coordinator