Print Friendly and PDF

Programma

Ontvangst

Inleiding & actuele ontwikkelingen

Dagvoorzitter en grondexpert Friso de Zeeuw geeft een korte inleiding op de splinternieuwe Aanvullingswet Grondeigendom. Deze wetswijziging ligt nu bij de Tweede Kamer en is van groot belang voor alle partijen die bezig zijn met grondbeleid.

Aanvullingswet Grondeigendom: onteigening en voorkeursrecht

De impact van de Aanvullingswet op het huidige systeem van het grondbeleid wordt geschetst door Joost Hoekstra, partner bij Straatman Koster Advocaten. De onteigeningsprocedure wordt met de Aanvullingswet historisch herzien. Wat de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) betreft beoogt de opsteller van de Aanvullingswet weinig te veranderen, maar het is de vraag of dat in werkelijkheid zo is. Wordt zelfrealisatie bijvoorbeeld eenvoudiger? De belangrijkste wijzigingen in het Grondbeleidsrecht onder de Omgevingswet passeren de revue.

Actualiteit van het grondbeleid

Met de huidige marktontwikkelingen betreden veel gemeentes weer de grondmarkt. Waar moeten ze op letten? En hoe veranderen de spelregels onder invloed van de aanvullingswet? Welke mogelijkheden biedt de uitnodigingsplanologie? Professor Willem Korthals Altes, hoogleraar Grondbeleid bij de sectie Geo-informatie en Grondbeleid aan de TU Delft, schetst de ontwikkelingen en de kansen.

Koffiebreak

Maatschappelijke impact grondbeleid

Er leven grote vraagstukken op sociaal, maatschappelijk en fysiek gebied bij gemeentes. Goed grondbeleid kan ertoe bijdragen dat ontwikkelingen op een betere manier op gang komen. Guido Mertens, senior manager advisory public sector bij Baker Tilly vertelt wat nodig is om een maatschappelijk verantwoord grondbeleid te ontwikkelen in deze dynamische tijden.

Aanvullingswet Grondeigendom: kostenverhaal

Binnen de Aanvullingswet Grondeigendom gaast het kostenverhaal als eerste op de schop. De recente publicatie van de AMvB met betrekking tot de kostenverhaalsregeling maakt de weg vrij om in de geest van de Omgevingswet kosten te verhalen. Het nieuwe besluit maakt veel meer maatwerk mogelijk dan onder de huidige Wro. Frits Dinkla, projectleider gebiedsontwikkeling en -financiering bij Rho, neemt u mee in de grootste veranderingen.

Lunch

Mogelijkheden DAT-model bij versnipperd grondeigendom

Hoe kun je bij versnipperd grondeigendom toch het algemeen belang dienen? Voor het gebied Zandzoom in Heiloo was , na het besluit om van actief naar faciliterend grondbeleid over te gaan duidelijk dat er een uitdaging lag voor de gemeente hoe initiatiefnemers te faciliteren en te komen tot een kwalitatieve gebiedsontwikkeling. Hiervoor is via een onafhankelijke facilitator het gesprek op gang gekomen tussen eigenaren en gemeente. Hoe is in dit proces toch tot een goed kostenverhaal gekomen? En waarom is ervoor gekozen om overeenstemming tussen gemeente en eigenaren via een groot aantal anterieure overeenkomsten vorm te geven? Ciska de Jong, gebiedsregisseur bij de BUCH-werkorganisatie (DVO gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo), presenteert de casus Zandzoom Heiloo en legt de mogelijkheden van het Developing Apart Together(DAT)-model uit.

Grondbeleid: gemeente als katalysator

Annius Hoornstra, concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling in Zaanstad en voorzitter van de Vereniging van grondbedrijven bespreekt voorbeelden van gebiedsontwikkelingen en hoe gemeente kunnen variëren in grondbeleid: van passief tot actief. Aan de orde komt ook welke rol ontwikkelaars in de verschillende scenario’s spelen in de lange tijdshorizon van gebiedsontwikkeling.

Koffiebreak

Grondbeleid: ontwikkelaar als katalysator

Welke rol kunnen projectontwikkelaars vervullen in het grondbeleid van gemeentes? Hoe verandert de verhouding tussen ontwikkelaar, gemeente, investeerder en (toekomstige) gebruikers? Hoe ziet de ideale PPS eruit? Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter van de NEPROM, bespreekt met u de aandachtspunten. Ook gaat ze in op de impact van de Aanvullingswet Grondeigendom op de praktijk van projectontwikkelaars.

Vragenronde & wrap up

De dagvoorzitter, de deelnemers en de sprekers nemen de dag door. Welke onderwerpen zijn blijven liggen en verdienen nog aandacht? Welke vragen moeten nog beantwoord worden?

Afsluitende borrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Sherryl Kazmi
Sherryl Kazmi
Project Coordinator