Print Friendly and PDF

Ontvangst

Inleiding en actuele ontwikkelingen

Dagvoorzitter Friso de Zeeuw, grondexpert en vml hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, licht de thema’s van de dag toe en geeft een actueel overzicht van de nieuwe Aanvullingswet Grondeigendom, die op 17 oktober door de Tweede Kamer is aangenomen en van groot belang is voor alle partijen die bezig zijn met grondexploitatie. Hij gaat in op de belangrijkste wijzigingen: voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en het afdwingbaar maken van een financiële bijdrage bij gebiedsontwikkeling. Daarbij geeft hij een inleiding op de impact van de Woningbouwimpuls op grondbeleid.

Actiever Grondbeleid vanuit Gemeenten

Frank ten Have, partner Deloitte Real Estate, vertelt aan de hand van het Handboek Grondbeleid (waarvan hij mede-auteur is!) waarom en hoe u als gemeente aan actief grondbeleid kan voeren zonder grote financiële risico’s te lopen. Hij neemt u mee in efficiënte samenwerkingsvormen met marktpartijen, met of zonder gemeentelijke grondpositie. Daarbij blijft de vraag of en hoe u als gemeente mogelijke afwaarderingen in de toekomst op grondposities kunt voorkomen, maar tegelijkertijd meer tempo kan maken in woningproductie.

Break

Juridische aspecten Aanvullingswet Grondeigendom

Met de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet, die momenteel bij de Eerste Kamer ter behandeling ligt, verandert er vanuit juridisch oogpunt veel. Joost Hoekstra, partner bij Straatman Koster Advocaten, neemt u mee in de wijzigingen ten opzichte van het huidige systeem van het grondbeleid. Daarbij richt hij zich met name op de fundamentele herziening van de onteigeningsprocedure en enkele belangrijke wijzigingen in de regeling van het voorkeursrecht (de huidige Wet voorkeursrecht gemeenten). Ook andere van belang zijnde ontwikkelingen in het grondbeleidsrecht (in relatie tot de Omgevingswet) passeren de revue.

Kostenverhaal in Aanvullingswet

Met de nieuwe omgevingswet worden ook projecten zonder duidelijke invulling, werkzaamheden, fasering of maatregelen vrij gegeven. Daarom moet vanuit het wetsvoorstel het kostenverhaal flink worden herzien. Het nieuwe besluit maakt veel meer maatwerk mogelijk dan onder de huidige Wro. Frits Dinkla, projectleider gebiedsontwikkeling en -financiering bij Rho, neemt u mee in de grootste veranderingen. Ook laat hij de eerste praktijkvoorbeelden zien waarbij de kosten zijn doorgerekend vanuit een aantal botsproeven.

Lunch

Impact op nieuwe vastgoedontwikkelingen

Wat is de impact van de belangrijkste wijzigingen op nieuwe vastgoedontwikkelingen? Zo wordt gesproken over het afdwingbaar maken van een financiële bijdrage bij gebiedsontwikkeling. Dat betekent dat initiatiefnemers moeten meebetalen aan ontwikkelingen die samenhangen met het initiatief en de verbetering van de leefomgeving in een ander gedeelte van een gemeente. Hoe speelt u als ontwikkelaar daarop in? Nicolette Zandvliet, senior jurist bij NEPROM, bespreekt met u de aandachtspunten. Ook gaat ze in op de impact van de Aanvullingswet Grondeigendom op de praktijk van projectontwikkelaars.

Stedelijke Kavelruil in de Praktijk

Met de nieuwe Aanvullingswet is ook kavelruil in stedelijke gebieden mogelijk. Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien. Deze aanpak is nog niet vanzelfsprekend in de gebiedsontwikkeling, maar past helemaal in de geest van de Omgevingswet. Wat mag u in de praktijk nu echt van dit instrument verwachten? Vooruitlopend op de Omgevingswet heeft het ministerie van BZK samen met het Kadaster een stimuleringsprogramma uitgevoerd om projecten te ondersteunen bij stedelijke kavelruil. Lara Brand, consultant stedelijke gebiedsontwikkeling bij het Kadaster, deelt haar eerste praktijkervaring en tips voor succesvolle gebiedsontwikkelingen op basis van kavelruil.

Koffiebreak

Praktijkcases

Versnipperd Grondeigendom: Case Gemeente Alkmaar

De Kanaalzone in het centrumgebied van Alkmaar transformeert van een industrieel transportkanaal naar een stadsrivier die wonen, werken en recreatie verbindt. De gemeente beoogt een organische gebiedsontwikkeling op initiatief van marktpartijen en zelfbouwers, en pakt een actieve rol in het wegnemen van barrières. Omgaan met o.a. versnipperd grondeigendom is hierbij een grote uitdaging. Hoe kan hierbij het algemeen belang gediend worden? Hoe worden de kosten verdeeld? Heinrich van Doorn, programmamanager Kanaalzone bij Gemeente Alkmaar, deelt zijn ervaring met deze complexe gebiedstransformatie en geeft een toelichting op de aanpak van versnipperd grondeigendom.

Waardecreatie in Grondbeleid: Aanpak Gemeente Eindhoven

Waardecreatie staat centraal in het Eindhovens grondbeleid, met 2 fundamentele keuzes:
1. ‘Total-life-cycle’ benadering: van initiatief tot en met exploitatie. Steeds vaker lopen deze fasen al parallel. Naast het financieel rendement zijn daarbij maatschappelijke waarden van groot belang, zoals innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid en inclusiviteit.
2. Van actief grondbeleid naar situationeel grondbeleid. We bepalen onze rol op basis van een afwegingskader en leveren maatwerk per locatie, in samenwerking met partners.

José Goud-van der Plas, programmaleider Grond bij Gemeente Eindhoven, toont de praktijkwerking van hun grondbeleid aan de hand van het integrale programma internationale Knoop XL. Voor deze plek te midden van station, binnenstad en universiteit zijn tal van ambities opgenomen ten aanzien van verstedelijking, duurzaamheid, energie en mobiliteit. Samen met de markt wordt dit gebied ontwikkeld tot een goede mix van wonen, werken en verblijven.

Wrap-up en Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Renate van Winden
Renate van Winden
Program Manager
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator