BRV: Kansen Vlaamse Steden 2019

Impact & Opportuniteiten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor ruimtelijk beleids- en omgevingsambtenaren, ruimtelijke planners, milieucoördinatoren, promotoren, investeerders, architecten, aannemers, juristen, mobiliteitsadviseurs, energiedeskundigen en consultants.

IN 1 DAG:

 1. Update Instrumentendecreet: Johan Braet, Raadgever Omgeving Kabinet
 2. Bouwshift: decreten en beleidskaders BRV
 3. Geactualiseerde Beleidsvisie Vlaamse steden
 4. Ruimtekompas & Ontwikkelkansen Provincie Antwerpen
 5. Kansen Slim Ruimtegebruik: Hoogbouw en Bereikbaarheid
Peter Schrijver MRE

Inspelen op Bouwshift: Effecten en Kansen Instrumentendecreet

Met de goedkeuring van het ontwerp van het Vlaamse Instrumentendecreet is een belangrijke stap gezet voor de facilitering van de aangekondigde Bouwshift.

Dit heeft een flinke impact op onze huidige omgevings- en vastgoedpraktijk. Daarbij speelt de huidige COVID19-crisis: zijn er blijvende veranderingen in wonen, werken en leisure waar we rekening mee moeten houden in onze ruimtelijke planning? Hoe speelt u daarop in?

Dat hoort u op deze studiedag. Topexperten overlopen alle actualia. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Welke impact hebben die op uw vastgoedpraktijk? Waar liggen uw opportuniteiten? Hoe kunt u inspelen op de voorgenomen aanpassingen en effecten?

Op deze studiedag wordt u door dé topexperten in 1 dag volledig bijgepraat.

Graag tot ziens!

Peter Schrijver MRE
Organisator

Programma

Met Topexperten als:

 • Prof. Kobe Boussauw, Universiteit Brussel
 • Stephan Reniers, Leuven 2030
 • Erik Paquay, Rebel
 • Johan Braet, Raadgever Omgeving Kabinet Minister Zuhal Demir
 • Gedeputeerde Luk Lemmens, Provincie Antwerpen
 • Marie-Leen Verdonck, Witteveen+Bos Belgium
 • Pieter-Jan Defoort, LDR Advocaten
 • Wouter Bervoets, IDEA Consult
 • Uw moderator: Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu (BBL)

Groen licht voor Ontwerp Instrumentendecreet

Op 20 december 2019 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van Instrumentendecreet definitief goed. Dit decreet treedt eind dit jaar of begin 2021 in werking. Het omvat de harmonisatie van bestaande instrumenten en de introductie van nieuwe, zoals ontwikkelingsrechten (vor), activiteitenconvenanten en -contracten, billijke schadevergoeding, compenserende vergoeding en koopplichten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Hoe kunt u daarop inspelen? Dat hoort u op deze studiedag.

Terugblik vorige editie

Tijdens de vorige editie van deze studiedag (toen nog Betonstop genoemd,) hebben alle deelnemers een actueel overzicht gekregen van de meest relevante ontwikkelingen rondom het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Bekijk hier de terugblik.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

Safe & Healthy

Uiteraard houden we tijdens deze bijeenkomst rekening met de nieuwe social distance norm.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Cathy Van Der Salm
Cathy Van Der Salm
Project Coordinator

MEDIAPARTNERS