Bouwshift
Impact & Kansen
2022

, ANTWERPEN

In 1 dag:

  • Actuele Keynotes Overheid: financiering & verdichting Bouwshift
  • VLM over herverkaveling in RUP: financiële regeling & verdichting
  • Verstedelijking & verdichting
  • Praktijkcase: kwaliteitsvolle verdichting
  • Aanpak Stad Gent: alternatieve financieringsvormen bouwshift

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor ruimtelijk beleids- en omgevingsambtenaren, ruimtelijk planners, milieucoördinatoren, promotoren, investeerders, architecten, aannemers, juristen, mobiliteitsadviseurs, energiedeskundigen en consultants

Deelnemende organisaties

A1AR
Aertssen Group
Aeterra Services
Aldi Real Estate
Antea Belgium
Banimmo
Bond Beter Leefmilieu
Bouw Francis Bostoen
BOVA ENVIRO+
Brummo

Compagnie Het Zoute
Dumobil Construct
Els Empereur BV
FICO
HoGent FNT
Hogeschool Gent
Huysman Bouw
Ibens
Kabinet Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

Kolmont
Konstantijn Roelandt BV
Landexplo
Lawtree Advocaten
PwC Legal
Stad Gent
Stibbe
United Experts
VdP Consulting Ruimtelijke Ordening
Vlaamse Landmaatschappij