Tijdsindeling Online editie

Voor de online editie is elke opleidingsdag opgedeeld in 2 modules van 9.00 tot 12.30 uur (inclusief 2 pauzes van 15 minuten).

Ontvangst

Kennismaking Top-10 rekenbegrippen in vastgoed

Uw docent: Ing. Chris de Ruiter MRE MRICS RT

 1. Bruto AanvangsRendement (BAR)
 2. Netto AanvangsRendement (NAR)
 3. Faktor
 4. Discounted Cashflow (DCF)
  • Cashflowschema
  • Exploitatielasten
  • Groot onderhoud
  • Restwaarde / Exit Yield
 5. Internal Rate of Return (IRR)
 6. Geïndexeerde waardemethode
 7. Grond-opstal methode
 8. Residuele grondwaarde
 9. Kostprijsdekkende huur
 10. Integrale grondexploitatie

Praktijkcases en Excel-voorbeelden

Ter illustratie van de toepassing van deze rekenbegrippen in de vastgoedpraktijk, wordt een aantal cases en praktijkvoorbeelden behandeld. Bij elke casus wordt ingegaan op de investeringsvragen, kenmerken, basisvragen en de financiële haalbaarheid.

Lunch

Stroomschema: financiële vastgoedaspecten

Uw docent: Jeroen de Jong

Naast de toepassing van rekenbegrippen staan ook de andere factoren centraal, die bij verschillende betrokken partijen van belang zijn. Aan de hand van een logisch stroomschema worden de belangen en posities van o.a. ‘de gemeente’, ‘de ontwikkelaar’ en ‘de belegger’ belicht waarbij de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling de rode draad vormen.

Rekenen aan Energietransitie

Per 1 juli 2018 moeten alle (nieuw)bouwaanvragen zonder gasaansluiting zijn. Per 1 januari 2019 moeten alle nieuwe overheidsgebouwen BENG zijn. Deze BENG-verplichting volgt voor de woningbouw en utiliteit op 1 januari 2021.

Wat betekent dit voor u als ontwikkelaar, gemeente, eigenaar en eindgebruiker? Welke parameters veranderen, wat betekent dit voor de kosten, de opbrengsten en de waarde van het vastgoed? Aan de hand van concrete voorbeelden geven we een toelichting op de gevolgen van het overheidsbesluit nieuwbouw volledig Gasloos en BENG te gaan bouwen. Een interessante rekensom!

Opbouw Praktijkcases

Cases die u kunt verwachten omvatten ondermeer een grondexploitatie, een bouwexploitatie en een bedrijfswaardeberekening. De rekenbegrippen worden aangevuld met de basisrekenmethodieken, die na het volgen van deze cursus direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Afsluiting met netwerkborrel

Download Top 10 Vastgoedrekenbegrippen

Wat is BAR? Wat is NAR? Hoe bereken ik Exit Yield? En de Netto Contante Waarde? Download de begrippen.
Fill out my online form.

Uw docenten:

Chris de Ruiter

Chris de Ruiter

Ing. Chris de Ruiter MRE MRICS RT is directeur van Valcon RES. Tot 2018 was hij directeur Taxaties & Research van de FGH Bank. Hij heeft uitgebreide expertise van waarderingsvraagstukken en is betrokken bij de analyse en uitvoering van grote en bijzondere projecten. Chris zit in de waarderingscommissie van de European Mortgage Federation, alsmede in de Taxatiecommissie van RICS. Hij treedt regelmatig op als docent. Hij heeft meegewerkt aan de opzet van Vastgoed Taxatiewijzer.

Jeroen de Jong

Jeroen de Jong

Jeroen de Jong is senior gebiedseconoom bij BPD Ontwikkeling. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van vastgoedrekenen en planeconomie. Jeroen is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor o.a. grondexploitaties, strategische grondaankoop, locatiemanagement en portefeuillebeheer.

Hij is kerndocent vastgoedrekenen bij SPRYG Real Estate Academy en auteur van het Basisboek Vastgoedrekenen.