OPLEIDING
VASTGOED
REKENEN

, DEN HAAG

Meer opleidingdata

U leert

  • Werking Top-10 basisbegrippen Vastgoedrekenen
  • Maken van Financiële Haalbaarheidsanalyses
  • Opzetten van een Grondexploitatie (GREX)
  • Doorrekenen van Waarderingsvraagstukken
  • Zelf integrale rekenmodellen in Excel bouwen voor uw vastgoedopgaves

Deelnemers

Deze opleiding is bestemd voor asset- en portefeuillemanagers, gemeentelijke beleidsmedewerkers, medewerkers woningcorporaties, projectontwikkelaars, financiers, beheerders, stedebouwkundigen, planologen, architecten, aannemers, makelaars, juristen en adviseurs.

Deelnemers komende editie(s)

Achmea Interne Diensten, B-right Urban Living Development, Bluehouse

Een greep uit eerdere deelnemers

Stichting De Alliantie, Actium, Review Real Estate, Continental Car Parks, Woningcorporatie Viverion, Jonk Holding, Royal FloraHolland,Timdan Investments, Alphaplan, RMJ Vastgoed, ING Bank N.V., Gemeente Zwolle, Fontys Hogescholen, Eneco Warmtenetten, Pensioenfonds Rail & OV, Atenor, BPD, 3B Wonen, FBE Real Estate, Beveland Wonen, KWSR, Van Steenis Projectmanegament, Drees& Sommer, SR Vastgoed Ontwikkeling, Borrenbergs Bouwbedrijf, Bremen Bouwadviseurs, CBRE, EGM architecten, Gemeente Den Haag, Gemeente Emmen, Gemeente Rotterdam, Gemeente Stein, Gemeente Utrecht, Gemeente Westland, Jansen de Jong Groep, Kendes Rentmeesters, l'escaut Woonservice, Mitros, Mooilan, Nijestee, Parteon, Portaal, Prologis, Provincie Limburg, Rabobank, Reijngoudt Rentmeesters, RFP Investments, SOR, SPF Beheer, Stichting Bo-Ex '91, Stichting MeerWonen, Trigono Vastgoed, TwynstraGudde, Van der Steeg Ontwikkelen en Bouwen, Van Wijnen Rosmalen, Walki, WLTM, Woningstichting Kennemer Wonen, Woningstichting Rochdale, Woonstad Rotterdam

Vereist Kennisniveau

MBO+/HBO Niveau. Het gebruik van Excel wordt als bekend verondersteld.