Chris de Ruiter

Chris de Ruiter

Ing. Chris de Ruiter MRE MRICS RT is directeur van Valcon RES. Tot 2018 was hij directeur Taxaties & Research van de FGH Bank. Hij heeft uitgebreide expertise van waarderingsvraagstukken en is betrokken bij de analyse en uitvoering van grote en bijzondere projecten. Chris zit in de waarderingscommissie van de European Mortgage Federation, alsmede in de Taxatiecommissie van RICS. Hij treedt regelmatig op als docent. Hij heeft meegewerkt aan de opzet van Vastgoed Taxatiewijzer.

André Deleroi

André Deleroi

André Deleroi MSc MRICS RT RM REV is senior taxateur en financieel vastgoedadviseur voor commercieel vastgoed bij BaseValue. Zijn specialisme is het waarderen van exploitatietechnisch vastgoed. Daarnaast doceert hij regelmatig op allerlei cursussen en is hij mede-auteur van het bekende studieboek Vastgoedrekenen met Spreadsheets.

Jeroen de Jong

Jeroen de Jong

Ing. Jeroen de Jong is senior gebiedseconoom bij BPD Ontwikkeling. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van vastgoedrekenen en planeconomie. Jeroen is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor o.a. grondexploitaties, strategische grondaankoop, locatiemanagement en portefeuillebeheer.

Hij is kerndocent vastgoedrekenen bij SPRYG Real Estate Academy en auteur van het Basisboek Vastgoedrekenen.

Léon van der Wal

Léon van der Wal

Léon werkt bij Fakton Valuation en houdt zich dagelijks bezig met waarderingsvraagstukken en diverse advieswerkzaamheden. Hij adviseert publieke en private partijen met het structureren en financieel inzichtelijk maken van hun vastgoedvraagstukken. Hij is mede-auteur van Vastgoedrekenen met Spreadsheets.