Print Friendly and PDF

Onthaal met netwerklunch

Inleiding

Onder leiding van Eric Van Dijck, head of Antwerp Office Cushman & Wakefield, kijken we naar de actuele en toekomstige gebiedsontwikkelingen in de Provincie Antwerpen. Waar liggen de uitdagingen en waar liggen de opportuniteiten?

Regionaal Overview Kantorenmarkt

In de Antwerpse kantorenmarkt zien we sinds enkele jaren steeds meer vraag naar kwalitatief hoge kantoorruimte. Die vraag wordt gestuurd door een sterke arbeidsmarkt en een aantal grote kantoorprojecten. Cushman & Wakefield geeft een overview van de provinciale vastgoedmarkt.

Overview Antwerpse Woningmarkt

Hoe ontwikkelen de diverse woningsegmenten zich in de verschillende gemeenten? Wat zijn de uitdagingen en waar liggen de opportuniteiten? Marleen De Vijt, nieuw voorzitter CIB Antwerpen, presenteert de tendensen en belangrijkste wijzigingen op de residentiële vastgoedmarkt in de provincie.

Meer met bestaande Ruimte

Reconversie: Meurop-site Rijmenam & Inofer Mechelen

Er wordt hard gewerkt om de vroegere Meurop-site (Rijmenam) uit te laten groeien tot een nieuwe wijk: de Dijledonk. Van dit leegstaande gebied wordt 3,45ha ingevuld met de functies ontspannen, wonen en werken. Ook de oude industriële Inofer-site (Mechelen) grenzend aan het kanaal Leuven-Dijle, wordt getransformeerd naar een woonwijk met kantoren en een park. Johan Geeroms, zaakvoerder PSR Brownfield Developers, neemt u mee in de uitdagingen bij deze projecten op vlak van milieu, leegstand en sloop en integratie van erfgoed (Socaré-gebouw).

Leegstaand Montevideopakhuis en industriële ATEA-site

Na jaren van leegstand worden de Montevideopakhuizen (Antwerpen) dit jaar onder handen genomen. 't Eilandje krijgt daarmee een nieuw landmark, met luxe appartementen en 12.000m2 aan kantoren en commerciële ruimtes. Daarnaast wordt de ATEA-site (Berchem) getransformeerd tot Albert Residence: een moderne stadsbuurt van 10.000m2 met appartementen, winkels en kantoren. U hoort Luc Neefs, bestuurder bij DCA Woonprojecten, over deze ambitieuze reconversieprojecten, waarbij het hergebruik van zoveel mogelijk materialen wordt nagestreefd.

Oude ziekenhuiscampus wordt stadsbuurt Mechelen

De voormalige ziekenhuiscampus van het AZ Sint-Maarten in Mechelen biedt kansen voor een strategische stadsvernieuwingsproject. Op deze site herrijst binnenkort een omgeving met een woonwijk, kantoren, handelszaken, een stadshotel en een buurtpark. De site van 10.747m2 wordt daarmee omgevormd tot een gevarieerde mix van wonen en werken in een upcoming stukje Mechelen gelegen tussen het station, de Vesten en de Vaart. Door 3.800m2 nieuwe publieke ruimte te creëren wordt een stukje stad teruggegeven aan de Mechelaar, vertelt Pieter Vanhout, managing director Ciril.

Break

Nieuwe ruimte rond Multimodale Knooppunten

Visie Stad Mechelen: Herinrichting Keerdok en Ragheno

Het Mechelse stadsbestuur wil deze bestuursperiode het ruimtelijk structuurplan herzien. Ondertussen zet de stad in op 7 grote stadsontwikkelingsprojecten, waaronder Ragheno en Keerdok. Onlangs heeft de Vlaamse overheid Ragheno zelfs aangemerkt als 1 van de 6 strategische projecten. Deze stationslocatie heeft het potentieel om de bevolkingsgroei op te vangen met 2.500 nieuwe wooneenheden, 125.000m2 kantoren, 40.000m2 gebiedsondersteunende functies en een park van 11ha. Aan de hand van deze indrukwekkende projecten presenteert Greet Geypen, schepen Ruimtelijke Ordening Stad Mechelen, de nieuwe Mechelse stadsvisie.

Nieuwe toekomst voor Antwerpse treinstations

Antwerpen zet in op een ambitieuze modal shift, met een streven naar 50% van de verplaatsingen met alternatieve vervoersmodi in 2030. Koen Kennis, schepen Mobiliteit Stad Antwerpen, neemt u mee in de conceptplannen voor de multimodale vervoersknooppunten Schijnpoort, Luchtbal, Zuid en Berchem. Deze stations worden heringericht om ervoor te zorgen dat Antwerpen in alle windrichtingen vlotte verbindingen krijgt. De nabijheid van deze hoogwaardige vervoersknooppunten maakt de ruimte rond de stations zeer interessant voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Topgesprek Binnenstedelijke Uitdagingen

Onder leiding van Eric Van Dijck, Cushman & Wakefield, gaan topsprekers in gesprek over de binnenstedelijke uitdagingen in Antwerpen en de omliggende gemeenten.

Wrap up & Netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

HOOFDSPONSOR

ORGANISATIE

Wendy-Kristy  Hoogerbrugge
Wendy-Kristy Hoogerbrugge
Program Manager
Kristel Euser
Kristel Euser
Project Coordinator