Highlights

  1. Actueel overzicht Kantoren- en Woningmarkt
  2. Koppeling Mobiliteit & Ruimte
  3. Volop reconversieprojecten: o.m. Montevideopakhuis (Antwerpen)
  4. Topgesprek Binnenstedelijke Uitdagingen
  5. Stationsgebieden Stad Antwerpen en Stad Mechelen

De kosten van deze bijeenkomst bedragen €599,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief uw lunch, consumpties en parkeerkaart.

Wij bieden een gereduceerd tarief van €499,- (excl. BTW) aan overheden, corporaties, kerkbesturen, zorgverleners, retailers en logistiekers. Graag als opmerking bij uw inschrijving vermelden! Hierop zijn geen andere kortingen van toepassing.

Kosteloos vervangen

Bent u onverwacht verhinderd? Dan kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Kosteloze annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Annulering kan alleen per email.