Print Friendly and PDF

Onthaal met netwerklunch

Inleiding

Moderator Adel Yahia, CDO Immobel, heet u van harte welkom op dit netwerkseminarie. Hij geeft een actueel overview van de ontwikkelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Stedenbouw & Klimaat: 2 Beleidsdomeinen, 1 Visie

Nieuwe visie stedenbouw: klimaat als uitgangspunt

De afgelopen tien jaar stond de stadsontwikkeling in het teken verdichting om in de woon- en werkbehoefte te voorzien. “De komende tien jaar moeten we het verdichtingsvraagstuk met meer nuance benaderen om ook de gestelde klimaatdoelstellingen te behalen." Pascal Smet, nieuw staatssecretaris en Brussels minister Stedenbouw spreekt over de koppeling van de twee beleidsdomeinen bij toekomstige beleidskeuzes.

Nieuwe Klimaatambities Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eind 2019 moet België aan de Europese Commissie een definitief Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 voorleggen. Brussels Minister Alain Maron (Milieu, Klimaat & Energie) spreekt over de aangescherpte klimaatambitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij de ambitie is om de CO2-uitstoot te verminderen is verhoogd naar 40%. Hoe gaan we dat bereiken en welke implicaties heeft dit voor onze vastgoedsector?

Herbekijken Ruimtegebruik Stedelijke Kernen

Internationaal kader ruimtelijke vraagstukken

Oswald Verbergt, city executive Brussels bij Arcadis, begeleidt internationale steden en regio’s wereldwijd met de huidige en toekomstige uitdagingen op gebied van klimaatverandering, mobiliteit, digitalisering, stedelijke planning, water-, afval- en energiebeheer. Hij presenteert de aanpak van internationale praktijkcases en haalt enkele ontwikkelkansen aan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om zo de nodige duurzaamheidsevolutie op gang te brengen.

BREAK

Strategische Stadsprojecten: Wet & Weststation

Tien strategische wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veranderen de komende jaren ingrijpend. Christophe Soil, directeur-generaal Perspective.brussels, spreekt over het herbekijken van ruimte in stedelijke kernen, met integratie van klimaatdoelstellingen. Hij neemt u mee in het ontwikkelpotentieel van 13ha braakliggend terrein achter het Weststation en het ontwerp Richtplan van Aanleg (RPA) voor Stadsproject Wet. Dit plan voorziet in de aanleg van 185.000m2 woningen, 75.000m2 voorzieningen en handelszaken en gelijktijdig het wederopbouw van kantoren met een vermindering van 60.000m2 in de Europese wijk.

Reconversie complexe projecten: Lebeau

Het monofunctioneel kantoorcomplex in het Sablon-district, wordt vervangen door binnenstedelijk project Lebeau, bestaande uit vijf nieuwe stadsblokken. Dit brengt terug open ruimte en verwevenheid van functies, waaronder appartementen, winkels en kantoren. De onderdelen van het huidige gebouw worden hergebruikt, waarmee ingezet wordt op circulariteit. Er wordt tevens geothermie toegepast, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de duurzaamheidsambities van de stad. Gerard Maccreanor, director en architect MLA+, spreekt over de visie op reconversie van complexe projecten zoals Lebeau.

Wrap up & Netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Wendy-Kristy  Hoogerbrugge
Wendy-Kristy Hoogerbrugge
Program Manager
Eline Hartgers
Eline Hartgers
Project Coordinator
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations