Print Friendly and PDF

Onthaal met netwerklunch

Inleiding

Moderator Adel Yahia, CDO Immobel, heet u van harte welkom op dit netwerkseminarie. Hij geeft een actueel overview van de ontwikkelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Stedenbouw & Klimaat: 2 Beleidsdomeinen, 1 Visie

Nieuwe visie stedenbouw: klimaat als uitgangspunt

De afgelopen tien jaar stond de stadsontwikkeling in het teken van verdichting om in de woon- en werkbehoefte te voorzien. “De komende tien jaar moeten we het verdichtingsvraagstuk met meer nuance benaderen om ook de gestelde klimaatdoelstellingen te behalen." Pascal Smet, Staatssecretaris en Brussels Minister Stedenbouw, spreekt over de koppeling van de twee beleidsdomeinen bij toekomstige beleidskeuzes.

Nieuwe Klimaatambities Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eind 2019 moet België aan de Europese Commissie een definitief Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 voorleggen. Alain Maron, Brussels Minister Milieu, Klimaat & Energie, spreekt over de aangescherpte klimaatambitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de CO2-uitstoot te verminderen. Hoe gaan we dat bereiken en welke implicaties heeft dit voor onze vastgoedsector?

Ruimtelijke Context

Internationaal kader ruimtelijke vraagstukken

Oswald Verbergt, city executive Brussels bij Arcadis, begeleidt internationale steden en regio’s wereldwijd met de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, mobiliteit, digitalisering, stedelijke planning, water-, afval- en energiebeheer. Hij presenteert de aanpak van internationale praktijkcases en haalt enkele ontwikkelkansen aan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om zo de nodige duurzaamheidsevolutie op gang te brengen.

Visie, cijfers & uitdagingen Brusselse kantorenmarkt

Erik Verbruggen, head of Office Agency Belgium bij JLL, onderbouwt de tendensen en belangrijkste wijzigingen in de Brusselse kantorenmarkt. U krijgt een actueel overview van de huidige en toekomstige kantoorontwikkelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Break

Herbekijken Ruimtegebruik Stedelijke Kernen

Strategische Stadsprojecten: Wet & Weststation

Tien strategische wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veranderen de komende jaren ingrijpend. Christophe Soil, directeur-generaal Perspective.brussels, spreekt over het herbekijken van ruimte in stedelijke kernen, met integratie van klimaatdoelstellingen. Hij neemt u mee in het ontwikkelpotentieel van 13ha braakliggend terrein achter het Weststation en het ontwerp Richtplan van Aanleg (RPA) voor Stadsproject Wet. Dit plan voorziet in de aanleg van 185.000m2 woningen, 75.000m2 voorzieningen en handelszaken en gelijktijdig het wederopbouw van kantoren met een vermindering van 60.000m2 in de Europese wijk.

Grondposities NMBS: o.m. Weststation en Brussel-Zuid

Primeur! NMBS toont het enorme ontwikkelpotentieel van hun gronden in stationsomgevingen. Koen Van Lancker, head of Innovation and Station Environment NMBS, en Sarina Wolfs, real estate valorization manager NMBS, delen de visie op aanbesteding en mogelijkheden tot valorisatie van de onroerende goederen van de NMBS. Met plannen rond het Weststation en een aanbesteding van de nieuwe hoofdzetel van 80.000m2 aan het Zuidstation zijn er volop ontwikkelingen. Daarnaast wordt ook actief gezocht naar publieke alsook private samenwerkingen voor andere percelen, zoals stationsomgeving Bosvoorde.

Kanaalgebied: project Key West

Het Kanaalgebied staat voor ruimtelijke uitdagingen. Dit specifieke ontwikkelingsplan is momenteel het grootste op de buitenrand van de 19 gemeenten. Voormalig industriële zone Biestebroeck is een belangrijk onderdeel van het Kanaalgebied. Voor de wijken rond het Biestebroeckdok is een strategie uitgewerkt om opnieuw woon- en productieactiviteiten te ontwikkelen. Jacques Lefèvre, CEO BPI, presenteert het plan voor Key West. De plannen voor deze site voorzien in de bouw van 47.000m2 woningen, 6.000m2 kantoren, winkels en restaurants. De voormalig industriële zones worden zo gemengd heringericht en in de rest van het Kanaalgebied geïntegreerd.

Reconversie complexe projecten: Lebeau

Het monofunctioneel kantoorcomplex in het Sablon-district wordt vervangen door binnenstedelijk project Lebeau, bestaande uit vijf nieuwe stadsblokken. Dit brengt terug open ruimte en verwevenheid van functies, waaronder appartementen, winkels en kantoren. De onderdelen van het huidige gebouw worden hergebruikt, waarmee ingezet wordt op circulariteit. Er wordt tevens geothermie toegepast, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de duurzaamheidsambities van de stad. Gerard Maccreanor, director en architect Maccreanor Lavington, spreekt over de visie op reconversie van complexe projecten zoals Lebeau. Engelstalige presentatie!

Wrap up & Netwerkdrink

De presentaties worden gegeven in de taal van de spreker of afwisselend in het Nederlands en Frans.

FR

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

PARTNERS

ORGANISATIE

Wendy-Kristy  Hoogerbrugge
Wendy-Kristy Hoogerbrugge
Program Manager
Kristel Euser
Kristel Euser
Project Coordinator
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations