#

Actueel overzicht gevolgen én kansen Beleidsplan Ruimte Vlaanderen!

HIGHLIGHTS

  • Actueel overzicht Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
  • Kosten-Baten Analyse
  • Codextrein, Instrumentendecreet en Burgerinspraak
  • Nieuwe Bouwen en BEN-wijken
  • Duurzame toekomstvisies: Mobiliteit, IoT-Projecten en Urban Landscaping
Peter Schrijver MRE

Update Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

We zien veel ontwikkelingen rondom de betonstop: het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Denk aan de nieuwe Codextrein, het Instrumentendecreet en Burgerinspraak. Alsmede duurzaam ruimtegebruik, zoals 'nieuwe bouwen' en BEN-wijken (Bijna Energie Neutraal).

Wat is de impact van al deze maatregelen voor uw vastgoedpraktijk? Hoe kunt u slim inspelen op de voorgenomen aanpassingen en effecten? Dat hoort u allemaal op deze studiedag van vooraanstaande experten. Graag tot ziens!

Peter Schrijver MRE
Organisator

Programma

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor ruimtelijk beleids- en omgevingsambtenaren, promotoren, investeerders, aannemers, projectcoördinatoren, milieucoördinatoren, ruimtelijke planners, architecten, juristen en consultants.

Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.jpg

Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Met maar liefst 6 hectare aan dagdagelijks open ruimte-verlies staat Vlaanderen aan de kop binnen Europa. Eind 2016 besloot onze regering dat het zo niet verder kon. De betonstop werd één van de steunpilaren van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: een open ruimte-inname van 0 hectare in 2040. Dat brengt veel uitdagingen met zich mee en ook zeker opportuniteiten binnen de bestaande steden. Hoe speelt u hierop in? Dat hoort u op de studiedag Vlaamse Betonstop 2018, waarvan de eerste editie in 2017 snel was volzet.

Nieuwe Codextrein Ruimtelijke Ordening

Op 1 januari 2018 is de Codextrein in werking getreden: de juridische grondslag voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dit decreet betreft een omvangrijke wijziging van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. Zo laat het nieuwe decreet onder meer toe dichter bij elkaar te gaan wonen, voorziet nieuwe woonvormen en schrapt oude verkavelingsvoorwaarden. Bekijk hier het overzicht van alle maatregelen en de fasering.

Raakt Vlaanderen Volgebouwd?

RuimteModel Vlaanderen is een tool voor analyse, simulatie en optimalisatie van ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen, ter ondersteuning van het gevoerd en het toekomstig beleid. Ontdek de vele gezichten van de Vlaamse ruimte aan de hand van gedetailleerde data, indicatoren en analyses van het actuele landgebruik.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

Mediapartners

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Marieke Janssens
Marieke Janssens
Project Coordinator