#

Actueel overzicht gevolgen én kansen Beleidsplan Ruimte Vlaanderen!

HIGHLIGHTS

  • Actueel overzicht Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
  • Kosten-Baten Analyse
  • Codextrein, Instrumentendecreet en Burgerinspraak
  • Nieuwe Bouwen en BEN-wijken
  • Duurzame toekomstvisies: Mobiliteit, IoT-Projecten en Urban Landscaping
Peter Schrijver MRE

Update Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Groen licht voor de Betonstop! De Vlaamse regering heeft op 20 juli een akkoord bereikt over het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Tevens zijn er recentelijk diverse andere ruimtelijke maatregelen in gang gezet, zoals de nieuwe Codextrein en het Instrumentendecreet.

Wat is de impact op uw vastgoedpraktijk? Hoe kunt u slim inspelen op de voorgenomen aanpassingen en effecten? Waar liggen de opportuniteiten? Dat vertellen vooraanstaande experten u tijdens deze studiedag. Graag tot ziens!

Peter Schrijver MRE
Organisator

Programma

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor ruimtelijk beleids- en omgevingsambtenaren, promotoren, investeerders, aannemers, projectcoördinatoren, milieucoördinatoren, ruimtelijke planners, architecten, juristen en consultants.

Groen licht voor Betonstop

Vrijdag 21 juli heeft de Vlaamse Regering groen licht gegeven aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dat heeft Minister Joke Schauvliege bekendgemaakt. Dit Beleidsplan staat ook bekend als Betonstop: vanaf 2040 mag er geen extra ruimte worden bebouwd. Dat brengt veel uitdagingen met zich mee en ook zeker opportuniteiten binnen de bestaande steden.

Nieuwe Codextrein Ruimtelijke Ordening

Op 1 januari 2018 is de Codextrein in werking getreden: de juridische grondslag voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dit decreet betreft een omvangrijke wijziging van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. Zo laat het nieuwe decreet onder meer toe dichter bij elkaar te gaan wonen, voorziet nieuwe woonvormen en schrapt oude verkavelingsvoorwaarden. Bekijk hier het overzicht van alle maatregelen en de fasering.

Raakt Vlaanderen Volgebouwd?

RuimteModel Vlaanderen is een tool voor analyse, simulatie en optimalisatie van ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen, ter ondersteuning van het gevoerd en het toekomstig beleid. Ontdek de vele gezichten van de Vlaamse ruimte aan de hand van gedetailleerde data, indicatoren en analyses van het actuele landgebruik.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

Mediapartners

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Marieke Janssens
Marieke Janssens
Project Coordinator

VORMINGSUREN

#

5 RICS

6 BIV