Rekenen Aan
Circulair
Vastgoed

, DEN HAAG

In 1 dag leert u

  • Introductie: Circulair Ontwerpen, Bouwen & Ontwikkelen
  • Financiële impact aangescherpte MPG per 1 juli 2021
  • Meerinvestering houtbouw & biobased bouwen
  • Aanpak Circulaire Rekenmodellen
  • Actuele praktijkcases: circulair kantoor & circulaire gebiedsontwikkeling


1. Hoeveel gas wordt er in NL jaarlijks gebruikt om elektriciteit op te wekken?

2. Hoeveel gas vebruikt een gemiddeld gezin in een gemiddelde woning per jaar (traditionele woning, met gasketel)?

3. Hoeveel stroom vebruikt een gemiddeld gezin per jaar (traditionele woning, met gesketel0?

4. Wat is het stroomverbruik per jaar van een Warmtepomp t.b.v. een woning voor een gemiddeld gezin?

5. Wat is de gemiddelde opbrengst van een zonnepaneel per jaar?

6. Eén zonnepaneel heeft ongeveer 2,7m2 dakoppervlak nodig. Hoeveel dakoppervlakte heeft u nodig om voldoende energie op te wekken voor een (gemiddelde) woning met warmtepomp (totaal ca 7.000 KWh)?

7. Stel u gaat door investeringen in uw woning totaal € 100, per maand besparen op uw energierekening. Wat is de contante waarde van de totale besparing na 15 jaar, bij een rente van 3%?

There was a problem with your submission.

Errors have been highlighted below.

Ontvang de antwoorden direct per email!

Please enter a valid email address.