Erik Vlaming

Erik Vlaming MSc MRICS RT

Erik is als taxateur en consultant op het gebied van vastgoed en financiën werkzaam bij BaseValue. Als dagelijks werk taxeert Erik veelal commercieel vastgoed, woningportefeuilles, zorgvastgoed en (her)ontwikkelocaties. Daarnaast treedt hij voor diverse gemeenten op als begeleider van verkoopprocedures en adviseert hij over inbrengwaarden, exploitatiebijdragen en planologisch-juridische trajecten.

Jeroen de Jong

Jeroen de Jong

Jeroen is senior gebiedseconoom bij BPD Ontwikkeling. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van vastgoedrekenen en planeconomie. Jeroen is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor o.a. grondexploitaties, strategische grondaankoop, locatiemanagement en portefeuillebeheer. Hij is een zeer ervaren docent en auteur van het Basisboek Vastgoedrekenen.

Ruben van der Pijl

Ruben van der Pijl MSc

Ruben is consultant bij BaseValue. Zijn interessegebieden zijn vastgoedbeheer, ontwerp- & bouwmanagement, volkshuisvesting en stedelijke gebiedsontwikkeling. Tijdens zijn masteropleiding Management in the Built Environment aan de TU Delft is hij afgestudeerd op Circulaire Economie en de restwaarde bepalende factoren van vastgoed. Dit onderzoek heeft geleid tot een fascinatie voor waardeontwikkeling van (bijzondere) vastgoedobjecten en de taxaties hiervan.