Rekenen Aan
Circulair
Vastgoed

, DEN HAAG

Meer cursusdata

In 1 dag leert u

  • Wat is de financiële impact aanscherping MPG per 1 juli 2021?
  • Wat is de (meer)investering van houtbouw en biobased bouwen?
  • Krijgt circulariteit al een plek in het taxatiemodel?
  • Opzet & Optimalisatie Circulaire Excel Rekenmodellen
  • Actuele praktijkcases: circulair kantoor, afbouwpakket en grondwaarde circulaire gebiedsontwikkeling

Deze cursus is bestemd voor vastgoedbeleggers, woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeentelijke beleidsadviseurs en vastgoedmanagers, financiers, beheerders, stedebouwkundigen, planologen, architecten, aannemers, makelaars, juristen en adviseurs.

Deelnemers komende edities

Zuurbierbeheer, Xettel, Kadans Science Partner, Inbo, Gemeente Almere

Eerdere deelnemers

Vlasman, De Groene Grachten, Boelens de Gruyter Ontwikkeling, Universiteit Utrecht, Hercuton, ProRail, EY, M3V Advies & Management, Synarchis, Stichting Trivire, PHB Deventer, Gemeente Utrecht, draaijer+partners, Stichting Accolade, Gemeente Zwolle, Synchroon, Blackbird o.z., RO groep Zuid, Actium, TU Eindhoven, Rabobank, Bruxistenz, Havensteder, Woonwaard, Avans Hogeschool, Gemeente Rotterdam, Dudok Wonen, ICSadviseurs, Hogeschool van Amsterdam, Banimmo, HEVO, Midpoint Brabant, WSP, MaMu Architects, De Haagse Hogeschool, Gemeente Schiedam, Gemeente Amsterdam, Van Aarle De Laat, LBP|SIGHT, Woningstichting Elkien, Koninklijke BAM Groep, Van Wijnen Projectontwikkeling Noord, Over Morgen, AM, Gemeente Almere, Hogeschool Rotterdam, Stadkwadraat, Constructif, Heembouw Bedrijfsruimten West, Heembouw Architecten, BBA, Rabobank, Repurpose, Bolton Ontwikkeling, MVRO, Ipse de Bruggen, Entras, De Huischmeesters, Rijkswaterstaat, Heijmans Vastgoed, VDR Bouwgroep, Archisupport, Eco2develop, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksvastgoedbedrijf, Rijksvastgoedbedrijf, BPD Ontwikkeling, Rijnpoort Makelaars, Turner & Townsend, Stichting Leger des Heils Dienstverlening, Duurzaam Vastgoed Advies, Van Ameyde Waarderingen, Annexum Invest