Deze cursus is bestemd voor vastgoedbeleggers, medewerkers woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeentelijke beleidsmedewerkers, financiers, beheerders, stedebouwkundigen, planologen, architecten, aannemers, makelaars, juristen en adviseurs.

Een of meer deelnemers van de volgende organisaties hebben zich aangemeld:

Deelnemers komende editie

Van Aerle De Laet
LBP|SIGHT
Woningstichting Elkien
AM
Koninklijke BAM Groep
Van Wijnen Projectontwikkeling Noord
Over Morgen
Gemeente Utrecht

Deelnemers eerdere edities

Ipse de Bruggen, Entras, De Huischmeesters, Rijkswaterstaat, Heijmans Vastgoed, VDR Bouwgroep, Archisupport, Eco2develop, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksvastgoedbedrijf, Universiteit van Utrecht, Rijksvastgoedbedrijf, BPD Ontwikkeling, Rijnpoort Makelaars, Turner & Townsend, Stichting Leger des Heils Dienstverlening, Duurzaam Vastgoed Advies, Van Ameyde Waarderingen, Annexum Invest