Deze cursus is bestemd voor vastgoedbeleggers, medewerkers woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeentelijke beleidsmedewerkers, financiers, beheerders, stedebouwkundigen, planologen, architecten, aannemers, makelaars, juristen en adviseurs.

Een of meer deelnemers van de volgende organisaties hebben zich aangemeld:

Deelnemers komende editie

LBP|SIGHT, Woningstichting Elkien, Over Morgen, Koninklijke BAM Groep, Van Wijnen Projectontwikkeling Noord, AM, Van Aerle De Laat, Gemeente Almere, Rabobank, Hogeschool Rotterdam, Stadkwadraat, Constructif, Heembouw Bedrijfsruimten West, Heembouw Architecten, ICSadviseurs, BBA

Deelnemers eerdere edities

Ipse de Bruggen, Entras, De Huischmeesters, Rijkswaterstaat, Heijmans Vastgoed, VDR Bouwgroep, Archisupport, Eco2develop, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksvastgoedbedrijf, Universiteit van Utrecht, Rijksvastgoedbedrijf, BPD Ontwikkeling, Rijnpoort Makelaars, Turner & Townsend, Stichting Leger des Heils Dienstverlening, Duurzaam Vastgoed Advies, Van Ameyde Waarderingen, Annexum Invest