PROVINCIE
ANTWERPEN
VASTGOED 2023

, Antwerpen

Terug naar editie 2023

Editie 2016

Impressie

Op 10 mei 2016 vond de 7e editie Provincie Antwerpen Vastgoed plaats. Dit event werd door moderator Ingrid Ceusters (GROUP HUGO CEUSTERS-SCMS) geopend met een prikkelende inleiding. Ze gaf de uitdagingen aan op basis van de drie basisbehoeften van mensen: werken, wonen en winkelen.

Michiel Dehaene ging, zoals hij het zelf noemde, als ‘een olifant in de kamer’ door de pijnpunten van de provincie Antwerpen op het gebied van sub urbanisering. Dehaene is voorstander van een grondige aanpak van de uitdagingen op gebied van logistiek, voedselvraagstukken, infrastructuur en wonen. Daarbij is hij voorstander van onverwachte samenwerkingen tussen commerciële en traditionele partners.

In het vervolg van het programma zagen we hoe een aantal uitdagingen al gerealiseerd worden in het huidige Antwerpen. Zo nam Dimitri Torfs (Bopro) ons mee in het ambitieuze project Blue Gate Antwerpen. Torfs gaf de uitgangspunten, opzet en planning van het project weer. Een langdurig project dat loopt vanaf eind 2016 tot in 2030.

Over het project Antwerp Tower kon Philip Rubbens (Matexi) een stuk concreter zijn. De toren gaat door een andere uitstraling ‘verlichting’ brengen en de verbinding vormen tussen het nieuwe Operaplein en de Keyserlei. Rubbens gaf ons inzage in hoe het project ook de buurt verandert. Dit project zal naar verwachting Q4 2019 zijn afgerond.

Na de break leidde Charles-Antoine Van Aelst (Aedifica) met een blik op de toekomst van zorgvastgoed het blok ‘Toekomst wonen’ in. Hij stelde dat zorgvastgoed volop kansen kent en heeft te maken met de ‘veranderende senior’. Zijn slotconclusie was dat er een nood is aan creativiteit in het ontwikkelen van concepten van de toekomst. En dat de kwaliteit van leven en vastgoed kan worden geoptimaliseerd door flexibele zorgproducten en duurzame en flexibele gebouwen.

Ter inleiding van het tafelgesprek benaderde Marc Martens het woningvraagstuk vanuit het standpunt van de bewoner. Hij beperkte zich daarbij tot zeven vaststellingen (cultuur, kostprijs, huishoudbudget, conservatisme, levensfasen, groepswoningbouw, stadsvernieuwing) en één vraag. ‘Hoe kunnen we van de stad van morgen een inclusieve stad maken?’ Tijdens het aansluitende gesprek met Wouter Gehre (Woonhaven Antwerpen) Philip Rubbens en Charles-Antoine Van Aelst kwam o.a. aan bod: betaalbaar wonen en integratie zorg en wonen. Middels een stelling stelde Gehre de aanwezige projectontwikkelaars de vraag of zij bereid waren om pro-actief mee te bouwen aan sociale huisvesting indien de overheid dit wettelijk en financieel aantrekkelijker zou maken.

Gedeputeerde Luk Lemmens ging tijdens zijn visie op de toekomst in op ‘beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen.’ Hierbij gaf hij een toelichting op zijn omzendbrief aan gemeentebesturen. Doel: conflicten vermijden, duidelijkheid voor aanvragers en gemeentebesturen én betere ruimtelijke ordening.

De middag is afgesloten met een stedendebat waarbij Stad Antwerpen (Frans Lauwers), Stad Mechelen (Walter Walgraeve) en Stad Geel (Bart Julliams) middels pitches de speerpunten voor de toekomst presenteerden.

Met interessante presentaties, gesprekken en volop netwerkmomenten kijken we terug op een geslaagde dag.

Graag tot een volgende bijeenkomst!

Ingrid Baggerman

Antwerpen maakt grote bouwprojecten moeilijker

De stad Antwerpen wil vastgoedpromotoren verplichten een percentage van grote projecten in te richten als publiek domein of sociale woning. Het regime, dat volgende week wordt besproken op het schepencollege, voert langs de achterdeur de sociale lasten in van het grond- en panden- decreet, die in 2013 werden vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Het voorstel werd toegelicht door Frans Lauwers, kabinetschef van schepen Rob Van de Velde (Ruimtelijke Ordening, N-VA). Dat gebeurde op een vastgoedcongres van SPRYG Real Estate Academy.

Lees artikel


Beoordelingen

Deze bijeenkomst is gemiddeld beoordeeld met:

Komende events

Loading events Agenda wordt geladen.

Komende cursussen

Loading events Agenda wordt geladen.

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox