Headerfoto-Brussel-Real-Estate-2018.jpg

Friso de Zeeuw

Omgevingsexpert en vml hoogleraar Gebiedsontwikkeling

Bij TU Delft

Friso de Zeeuw sprak tijdens de bijeenkomsten:

Biografie

Friso de Zeeuw heeft een veelkleurige en langjarige ervaring. Zijn werkvelden zijn openbaar bestuur, gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, ruimtelijke economie, mobiliteit, woningmarkt, grondbeleid en vastgoed. Friso bundelt kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken: publiek, privaat en wetenschap (een combinatie die niet veel voorkomt).