Energielabel C Kantoren 2017

In 1 dag alle handvatten voor het ontwikkelen én realiseren van stedelijke energietransitie warmte!

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor projectleiders en beleidsmedewerkers energietransitie, asset-, vastgoed- en portefeuillemanagers, juristen en adviseurs werkzaam bij o.a. gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, investeerders, zorginstellingen. Alsmede voor financiers, beheerders, aannemers, architecten en ingenieurs.

Ingrid Streppel

Realisatie en kansen Stedelijke Energietransities

Eind 2021 moet elke gemeente haar warmtevisie voor de energietransitie warmte op orde hebben, sluitend aan de Regionale Energiestrategie (RES). En per 1 januari 2022 start de nieuwe warmtewet. Samen met alle betrokken energie- en vastgoedpartijen moet hard gewerkt worden aan realistische en betaalbare oplossingen op wijkniveau. Hoe? Dat hoort u op deze studiedag!

In 1 dag krijgt u een actueel overzicht van alle relevante aspecten. Wat komt er kijken bij een Warmtevisie? Hoe houdt u deze actueel met het oog op de nieuwe Warmtewet? Wat is een slimme Wijkgerichte aanpak? Hoe werkt u als gemeente, corporaties, investeerder, warmteleverancier, netbeheerder en ontwikkelaar samen aan een realistische businesscase? Waar liggen de kansen?

Topexperts geven u praktische handvatten voor het formuleren, actualiseren en realiseren van de energiestransitie warmte op wijkniveau. Graag tot ziens op 18 november!

Ingrid Streppel
Program Manager

Programma

IN 1 DAG:

 1. Keynote: Nieuwe Warmtewet 2022 & Warmtevisies
 2. Impact op bestaand en nieuwe vastgoed
 3. Businesscase: Warmtevisie & Kavelstrategie
 4. Energiestrategie & aanwijsprocedure warmteleveranciers
 5. Tal van Praktijkcases: Gemeente Den Haag, Purmerend en Nijmegen

Kernvragen deze studiedag:

 1. Wat is de samenhang van de contouren van de nieuwe Warmtewet met de gemeentelijke warmtevisies?
 2. Hoe realiseert u als gemeente de meest optimale kavelstrategie?
 3. Welke investeringsrol is er weggelegd binnen de 5-luik: Rijksoverheid, gemeente, warmteleveranciers, netbeheerders en gebouweigenaren?
 4. Wat is de impact voor uw vastgoedpraktijk?

U hoort Topexperts als:

 • Tjalling de Vries, Ministerie EZK
 • Martijn van der Zande, Eneco
 • Bianca Bok, Stadsverwarming Purmerend
 • Simone Ploumen, Gemeente Nijmegen
 • Annemarie Maarse, Syntrus Achmea REF
 • Annemarie Costeris, NVDE
 • Hans Otten, Fakton Energy
 • Marco de Boer, VBTM advocaten
 • Uw dagvoorzitter: Lex Bosselaar, Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

Roadmap Warmtevisie

1 oktober 2021: Regionale Energiestrategie (RES)
31 december 2021: Gemeentelijke Warmtevisie
1 januari 2022: Nieuwe Warmtewet

Stuk voor stuk harde deadlines die we moeten halen. Tijdens deze studiedag geven topexperts praktische handvatten hoe u deze Roadmap puntsgewijs kunt volgen en daarmee uw deadlines haalt.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

Safe & Healthy

Uiteraard houden we tijdens deze bijeenkomst rekening met de nieuwe social distance norm.

ORGANISATIE

Ingrid Streppel
Ingrid Streppel
Program Manager
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator