Fill out my online form.

IN 1 DAG:

  1. Gemeentelijke Warmtevisies & Nieuwe Warmtewet 2.0
  2. Impact Nieuwe Warmtewet op bestaand vastgoed en nieuwbouw
  3. Business case: Kavelstrategie
  4. Procedures Warmteleveringen: Rijk, Gemeenten, Warmteleveranciers en Gebouweigenaren
  5. Praktijkcase: Energietransitie Woonportefeuille

De kosten van deze bijeenkomst bedragen €799,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief uw lunch, consumpties en parkeerkaart.

Wij bieden een gereduceerd tarief van €699,- (excl. BTW) aan overheden, wooncorporaties, zorgverleners, retailers en logistiekers. Graag als opmerking bij uw inschrijving vermelden! Hierop zijn geen andere kortingen van toepassing.

Kosteloos vervangen

Bent u onverwacht verhinderd? Dan kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Kosteloze annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Annulering kan alleen per email.