Print Friendly and PDF

Ontvangst met netwerklunch

Welkom en inleiding

Door dagvoorzitter Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development. Dwars heeft grote affiniteit met vernieuwing in, en verduurzaming van, de vastgoedsector. In het programma gaat hij met belangrijke stakeholders en de zaal in gesprek over actuele marktontwikkelingen en de nieuwste plannen en projecten in Utrecht.

Opening Wethouder

Een gezonde woonbalans staat centraal in de woonagenda van de gemeente. Hierover is een stadsakkoord afgesloten met partijen op de Utrechtse woningmarkt. De Utrechtse Wethouder Wonen Kees Diepeveen gaat in op het stadsakkoord, het actieplan middenhuur en de woondeal van minister Ollongren die inzet op versnelling van de woningbouw. Hoe komt alles samen in de woonvisie van de gemeente?

Update Stadsakkoord Samenwerkingspartners

Wat is de laatste stand van zaken van het stadsakkoord? De gemeente en betrokken stakeholders gaan in gesprek over de laatste stand van de samenwerkingsafspraken over meer tempo, doorstroming en gemengde wijken. Met:

  • Kees Diepeveen, wethouder wonen Gemeente Utrecht
  • Edvard van Luijn, director acquisitie & ontwikkeling at Syntrus Achmea REF
  • Karin Verdooren, directeur-bestuurder woningcorporatie GroenWest en bestuurslid stichting Utrechtse Woningcorporaties
  • Harm Janssen, directeur BPD Gebiedsontwikkeling regio Noord-West

Wijkverbetering Utrecht Overvecht

Om de leefbaarheid in deze sterk groeiende stad te behouden, investeert Utrecht flink in de stad. Overvecht is een wijk waarin een grootschalige kwaliteitsverbetering noodzakelijk is. Michiel Jongmans, commercieel regiomanager bij Heijmans Vastgoed, presenteert de plannen voor deze wijkverbetering: een breed marktinitiatief dat ruim 20 jaar in beslag zal nemen. Marnix van Namen en Luc Dietz van respectievelijk Coalitiepartners Portaal en Dietz praten mee over hun rol bij de ontwikkelingen.

Plannen Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Op Utrecht Science Park gaat de komende jaren veel veranderen rondom bereikbaarheid, voorzieningen, hoogwaardige bedrijfsruimte en wonen. Daarbij wordt expliciet aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen in Rijnsweerd. Monique Kampinga, Universiteit Utrecht, presenteert de stand van zaken en de kansen die dit brengt.

Koffiebreak

Moreelse Tuinen: verborgen kansen in het hart van de stad

Moreelse, een gebied van 12 ha ten zuidoosten van het Centraal Station, huisvest meerdere grote semi-overheidsinstellingen. Met alle ontwikkelingen rond het station heeft het gebied nog veel onbenut potentieel. Riëtte Bosch, stedenbouwkundige bij het Rijksvastgoedbedrijf en Martine de Vaan, innovatiemanager bij het Rijksvastgoedbedrijf, vertellen over de plannen voor Moreelse Tuinen, de samenwerking tussen de gebiedspartners en de ruimtelijke ambities. Daarna zoomen zij uit naar de opgave voor Rijksvastgoed in Utrecht als geheel. Ook de kansen voor ontwikkelingen boven en rondom de sporen worden verkend.

NS in the city: herontwikkelingsopgave en samenwerking

NS Stations is de afgelopen jaren zeer actief geweest met de herontwikkeling van hun gronden in de stad. En er valt nog veel meer werk te verzetten. Daarbij liggen er volop kansen voor dubbel ruimtegebruik. Waar liggen de kansen? Sebastiaan de Wilde, directeur vastgoed van NS Stations, vertelt op welke wijze en met welke partijen wordt samenwerkt aan de herontwikkelingsopgave.

Topgesprek: Grote Transformatieopgave Binnenstad

Er is een grote opgave voor de transformatie van binnenstedelijke locaties. Daarnaast bestaat de wens om het spoorgebied intensiever te programmeren. Hoe kunnen Rijksvastgoedbedrijf, NS Stations en marktpartijen samenwerken om vastgoedkansen in Utrecht te verzilveren? We gaan in gesprek met:

  • Anneloes van Boxtel, project directeur bij het Rijksvastgoedbedrijf
  • Sebastiaan de Wilde, directeur vastgoed van NS Stations
  • Paul Trip, directeur MRP Development
  • Leen de Wit, programmadirecteur centrum (binnenstad/stationsgebied) Gemeente Utrecht

Afsluiting door Gedeputeerde

Het congres wordt afgesloten door de nieuwe gedeputeerde Rob van Muilekom

Wrap up door de dagvoorzitter

Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

SPREKERS