Stikstof
Aanpak &
Vastgoed 2021

HIGHLIGHTS SEPTEMBER 2020

  • Update Stikstof Beleid & Aanpak Provincies
  • Juridische aspecten & mogelijkheden
  • Stappenplan Stikstofaanpak
  • Praktijkaanpak: Rekenmodel, ADC-toets & salderen
  • Oplossingen: zoals NoNOx-filter

Uitdagingen en Oplossingen Stikstof: Korte en Lange termijn

Uitdagingen en Oplossingen Stikstof: Korte en Lange termijn

Na de flinke kritiek van commissie Remkes wordt het terugdringen van de stikstofuitstoot wettelijk vastgelegd en een drempelwaarde voor bouwprojecten onderzocht. Komen we hiermee dichterbij oplossingen? Maar wanneer is de stikstofcrisis geen crisis meer? En wat is daarvoor nodig? Omdat er grote verschillen zijn tussen de gebieden, is gebiedsgericht maatwerk nodig.

Hoe gaan de nieuwe stikstofmaatregelen eruit zien? Welke impact hebben die op uw lopende en nieuwe vastgoedprojecten? Wat zijn praktische oplossingen op korte en lange termijn?

Dat hoorde u tijdens de 3e editie van deze studieochtend op 23 september 2020. Vooraanstaande stikstof- en omgevingsexperts gaven een update en deelden de nieuwste inzichten en handvatten voor een slimme stikstofaanpak in uw vastgoedprojecten.

Graag tot ziens!

Marcel Sanderse
Organisator

Programma 

Datum en Locatie

Woensdag 23 september 2020

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor iedereen die met de stikstofproblematiek te maken heeft of krijgt, zoals: gemeentelijke projectmanagers, beleidsmedewerkers RO en stedenbouw, planologen, ontwikkelaars, corporaties, aannemers, architecten, juristen en adviseurs.

Programma

09:00

09:30

11:00

11:15

13:00


Sprekers

In 1 ochtend actueel overzicht en handvatten voor uw Stikstofaanpak!

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox

Coronaproof & Doorgangsgarantie

Deze bijeenkomst is coronaproof: 1,5 meter afstand, extra cleaning, eventueel mondmaskers en deelnemersbeperking. Ook bieden wij doorgangsgarantie: als nieuwe richtlijnen een samenkomst verhinderen, dan vindt deze bijeenkomst online plaats. Lees meer

Organisatie

Marcel Sanderse

Program Manager

Laura Geluk

Project Coordinator

Stikstof Aanpak & Vastgoed 2020

Topexperts

  • Willem Maris, Aveco de Bondt (onderdeel van VolkerWessels)
  • Niels Bronsgeest, Tauw
  • Marieke Kaajan, ENVIR Advocaten
  • Mirjam Maasdam, Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Uw dagvoorzitter: Marja van der Tas, Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.)


Stikstof Aanpak & Vastgoed januari 2020

Stikstof Aanpak & Vastgoed januari 2020

Onder leiding van Marja van der Tas (plv voorzitter Commissie m.e.r.) hebben vooraanstaande stikstof- en omgevingsexperts de stikstofproblematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Vanuit ecologisch, juridisch en probleemoplossend perspectief hebben zij handvatten gegeven voor lopende én toekomstige projecten.

Stikstof Aanpak & Vastgoed september 2020

Stikstof Aanpak & Vastgoed september 2020

Uitdagingen en Oplossingen Stikstof: Korte en Lange termijn

Na de flinke kritiek van commissie Remkes wordt het terugdringen van de stikstofuitstoot wettelijk vastgelegd en een drempelwaarde voor bouwprojecten onderzocht. Komen we hiermee dichterbij oplossingen? Maar wanneer is de stikstofcrisis geen crisis meer? En wat is daarvoor nodig? Omdat er grote verschillen zijn tussen de gebieden, is gebiedsgericht maatwerk nodig.Hoe gaan de nieuwe stikstofmaatregelen eruit zien? Welke impact hebben die op uw lopende en nieuwe vastgoedprojecten? Wat zijn praktische oplossingen op korte en lange termijn?

Dat hoorde u tijdens de 3e editie van deze studieochtend op 23 september 2020. Vooraanstaande stikstof- en omgevingsexperts gaven een update en deelden de nieuwste inzichten en handvatten voor een slimme stikstofaanpak in uw vastgoedprojecten.

Stikstof Aanpak & Vastgoed 2019

Stikstof Aanpak & Vastgoed 2019

In het politieke hart van Nederland vond dinsdag 5 november de drukbezochte studiemiddag Stikstof Aanpak & Vastgoed plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Marja van der Tas hebben stikstof- en omgevingsexperts de stikstofproblematiek besproken. Samen hebben zij hun expertise gebundeld om de diversiteit aan vragen uit de zaal te beantwoorden.