Omgevingvergunning Nederland 2019

In 1 ochtend actueel overzicht en handvatten voor uw Stikstofaanpak!

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor iedereen die met de stikstofproblematiek te maken heeft of krijgt, zoals: gemeentelijke projectmanagers, beleidsmedewerkers RO en stedenbouw, planologen, ontwikkelaars, corporaties, aannemers, architecten, juristen en adviseurs.

Highlights

  1. Update Nieuwe Beleidsregels Stikstof
  2. Juridische aspecten en mogelijkheden
  3. Stappenplan Stikstofaanpak
  4. Praktijkaanpak: Nieuw Rekenmodel, ADC-toets & salderen
  5. Oplossingen: zoals NoNOx-filter en slimme mobiliteit
Renate van Winden

Uitdagingen en Oplossingen Stikstof: Korte en Lange termijn

Wegens succes herhaald! Met veel plezier kondig ik de 3e editie aan van onze actuele studieochtend Stikstof Aanpak & Vastgoed die we op 23 september organiseren.

De eerste maatregelen zijn genomen. In mei brengt Commissie Remkes advies uit voor de lange termijn. Welke impact hebben deze maatregelen op uw lopende en nieuwe vastgoedprojecten? Hoe gaat men om met de vrijgekomen stikstofruimte? Wat zijn de praktische oplossingen die nu al worden toegepast?

In 1 ochtend geven vooraanstaande stikstof- en omgevingsexperts actuele inzichten en handvatten voor een slimme aanpak van stikstof in uw vastgoedprojecten.

Graag tot 23 september

Renate van Winden
Organisator

Programma

U hoort topexperts, waaronder:

  • Willem Maris, Aveco de Bondt (onderdeel van VolkerWessels)
  • Niels Bronsgeest, Tauw
  • Marieke Kaajan, ENVIR Advocaten
  • Uw dagvoorzitter: Marja van der Tas, plv voorzitter Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Impressie editie januari 2020

Onder leiding van Marja van der Tas (plv voorzitter Commissie m.e.r.) hebben vooraanstaande stikstof- en omgevingsexperts de stikstofproblematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Vanuit ecologisch, juridisch en probleemoplossend perspectief hebben zij handvatten gegeven voor lopende én toekomstige projecten.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

Safe & Healthy

Uiteraard houden we tijdens deze bijeenkomst rekening met de nieuwe social distance norm.

ORGANISATIE

Renate van Winden
Renate van Winden
Program Manager
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator

Reactie deelnemers: 

"Je gaat met de aangedragen creativiteit op zoek naar oplossingen in je eigen praktijk."

"Prikkelend, bevestigend en stimulerend om de uitdagingen aan te gaan"

"Leerzame middag, goede sprekers en opgehaald wat ik wilde ophalen."