INSCHRIJVEN

Fill out my online form.

Highlights

  1. Update Stikstofbeleid en PFAS
  2. Nieuwe Beleidsregels Stikstof vanuit Provincies
  3. Juridische aspecten en mogelijkheden
  4. Oplossingen: voor lopende en nieuwe projecten
  5. Praktijkaanpak: Nieuw Rekenmodel, ADC-toets & salderen

De kosten van deze bijeenkomst bedragen €599,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief uw lunch, consumpties en parkeerkaart.

Wij bieden een gereduceerd tarief van €499,- (excl. BTW) aan overheden, corporaties, zorgverleners, retailers en logistiekers. Graag als opmerking bij uw inschrijving vermelden! Hierop zijn geen andere kortingen van toepassing.

Kosteloos vervangen

Bent u onverwacht verhinderd? Dan kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Kosteloze annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Annulering kan alleen per email.