Ontvangst met netwerklunch

Welkom en inleiding

Dagvoorzitter Marja van der Tas, plv voorzitter Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.) geeft een korte toelichting op de actuele situatie rondom stikstof en PFAS. Zij neemt u mee in het programma en doelstellingen van deze middag.

Stikstofbeleid vanuit de Provincies

Sinds half oktober kunnen weer vergunningen worden aangevraagd voor projecten rondom beschermde natuurgebieden. Projecten waarbij aangetoond kan worden dat de stikstofuitstoot niet toeneemt, kunnen rekenen op een vergunning. Gedeputeerde Peter Drenth, Provincie Gelderland en voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO) geeft een toelichting op de nieuwe beleidsregels die de 12 provincies hebben vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet Natuurbescherming. Tevens geeft hij een update over het stikstofbeleid vanuit de overheid.

De impact van Stikstof

Waarom is een teveel aan stikstof een groot probleem? Dé stikstofexpert Jan Willem Erisman, directeur Louis Bolk Instituut en vml stikstofhoogleraar VU Amsterdam, legt de basis uit en wat een overdosis van stikstof doet in de natuur. Welke oplossingen ziet hij op korte en op lange termijn?

Stikstof & Integrale gebiedsontwikkeling

Hoe ziet integrale gebiedsontwikkeling er uit, rekening houdend met stikstof? Wat zijn de oplossingen op korte termijn? Daarnaast zijn ook flinke aanpassingen op lange termijn nodig om weer ruimte te krijgen voor stikstof, zonder een toename daarvan. Is herschikking van de natuur een mogelijke oplossing? Hoe moet dit er dan uitzien? Friso de Zeeuw, omgevingsexpert en vml hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, geeft een toelichting op stikstof bij gebiedsontwikkeling en deelt zijn visie over stikstof en integrale gebiedsontwikkeling voor nu en in de toekomst.

Koffiebreak

Praktijkaanpak

Juridische Toelichting & Oplossingen

Marieke Kaajan, partner ENVIR Advocaten, is gespecialiseerd in omgevingsrecht en natuurbeschermingsrecht. Zij geeft de juridische toelichting op de aanpak van het stikstofprobleem. Ze bespreekt de mogelijkheden voor de bebouwde omgeving en de juridische houdbaarheid daarvan. Daarnaast praat zij u bij over PFAS en welke ruimte het tijdelijke handelingskader hiervoor biedt.

Stappenplan & Oplossingsrichtingen: ADC-toets, Salderen en Compenseren

Welke stappen kunt u zetten om door te gaan met uw projecten zowel in de bouwfase als de gebruiksfase? Hoe brengt u met de nieuwe rekentool AERIUS het beste de stikstofdepositie in kaart? En hoe zien de verschillende oplossingsrichtingen eruit, zoals ADC-toets, salderen en compenseren? Niels Bronsgeest, consultant en businessleader PAS/Natura 2000 bij Tauw, geeft toelichting en concrete handvatten voor de aanpak van Stikstof in de praktijk.

Q&A

De topexperts gaan met u in gesprek. Daarbij kunt u zelfs uw eigen case inbrengen.

Netwerkborrel

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Renate van Winden
Renate van Winden
Program Manager
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator