Ontvangst met lunch

Inleiding en Update Stikstofbeleid en -Aanpak

Dagvoorzitter Marja van der Tas, plv. voorzitter Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.), geeft een inleiding en update van het huidige stikstofbeleid. Zij geeft een korte toelichting op de aanpak bij dit beleid en zet de doelstellingen van deze dag uiteen.

De impact van Stikstof

Waarom is een teveel aan stikstof een groot probleem? Dé stikstofexpert Jan Willem Erisman, directeur Louis Bolk Instituut en vml stikstofhoogleraar VU Amsterdam, legt de basis uit en wat een overdosis van stikstof doet in de natuur. Welke oplossingen zijn er op korte en op lange termijn?

Juridische insteek & Oplossingen

Marinda de Smidt, partner Straatman Koster advocaten, geeft de juridische toelichting op de aanpak van het stikstofprobleem. Ze bespreekt de mogelijkheden voor de bebouwde omgeving en de juridische houdbaarheid daarvan.

Koffiebreak

Nieuwe Rekenmodel, ADC-toets en extern salderen

Reinoud Kleijberg, ecoloog en senior adviseur bij Arcadis, geeft uitleg over het nieuwe rekenmodel om de stikstofdespositie in kaart te brengen, zowel in de aanlegfase (de bouwactiviteit) als de gebruiksfase. Hoe kunt u het model optimaal toepassen? Daarnaast bespreekt hij de praktijkwerking van de ADC-toets en de wijze van compenseren.

Praktijkaanpak: Compensatietool en Maatregelen

Hoe vertaalt u de berekende stikstofbijdrage in concrete maatregelen voor uw project? Wat zijn de oplossingen voor de bouwfase, waarbij er sprake is van een tijdelijke stikstofbijdrage? Wat zijn de compensatiemogelijkheden? Hanita Zweers, consultant ecology Royal HaskoningDHV, geeft concrete handvatten vanuit een speciaal ontwikkelde compensatietool.

Gebiedsontwikkeling & Stikstof

Hoe kan gebiedsontwikkeling verder komen rekening houdend met stikstof? Friso de Zeeuw, omgevingsexpert en vml hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, geeft een update over het stikstofbeleid vanuit het Ministerie en de impact op gebiedsontwikkeling.

Q&A

De topexperts gaan met u in gesprek. Daarbij kunt u zelfs uw eigen case inbrengen.

Netwerkborrel

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Renate van Winden
Renate van Winden
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations