Print Friendly and PDF

Onthaal met netwerklunch

Welkom en inleiding

Deze middag delen we onder leiding van Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM, specialisatiekennis over 3 klimaatrisico topics: bodemdaling, meer intensieve piekbuien samen met stijgende zee- & rivierenspiegel en hittestress. Én hoort u de eerste voorbeelden van vastgoedkansen door toenemende klimaatsveranderingen, integrale samenwerkingen, groen blauw (oftewel klimaatadaptatief) ontwerpen, ontwikkelen & realiseren en klimaatadaptief waarderen van uw vastgoed.

Klimaatadaptieve vastgoedkansen

Voor ontwikkelaar AM is het duidelijk dat klimaatadaptatie steeds meer aan belang wint. U hoort Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM, over de verantwoordelijkheid die ontwikkelaars hebben, resultaten uit huidige klimaatadaptieve projecten en AM’s next step: hoe klimaatadaptatie nog explicieter te maken.

Impact 3 klimaatrisico's

Wateroverlast & Hitte: Groene Oplossingen

Uiterlijk 2027 moet Nederland 80.000ha nieuwe natuur hebben, zowel buiten- als binnenstedelijk. Hoe kunnen groene netwerken bijdragen aan klimaatbestendige, maar ook gezonde en natuurlijke steden? Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool Staatsbosbeheer, schetst het belang van groen op onvermijdelijke klimaatverandering. Staatsbosbeheer beheert natuur- en recreatiegebieden bij veel steden. Samen met cultuurhistorie van nationaal niveau (zoals de Waterlinies) vormen zij het nieuwe groene perspectief voor een goed woon- en vestigingsklimaat. Waar liggen uw kansen voor natuurinclusief ontwikkelen?

Klimaatadaptieve Vastgoedkeuzes en Kansen bij Bodemdaling

Heel grof gezegd zal Nederland moeten kiezen: willen we in een zompig land leven of accepteren we dat we omlaag zakken en zien we kansen hierin? U hoort Gilles Erkens, expert bodemdaling bij onderzoeksinstituut Deltares en Universiteit Utrecht, over de bewuste keuzes die we moeten en kunnen maken bij het fenomeen bodemdaling. Hij geeft een overzicht van de klimaatadaptieve keuzemogelijkheden en vastgoedkansen binnen gemeentes, steden, dorpen en wijken.

Samenwerken aan Nieuwe Ontwerpprincipes

Provincie Zuid-Holland is als koploper hét voorbeeld voor andere provincies, gemeentes en ontwikkelaars. Maar liefst 35 Zuid-Hollandse stakeholders hebben een convenant getekend, waardoor klimaatadaptief ontwikkelen en bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm moet worden. Gedeputeerde Anne Koning (wonen, ruimtelijke ordening, recreatie en sport provincie Zuid-Holland) neemt u mee in de gezamenlijke stappen van nieuwe ontwerpprincipes en standaarden, innovatiestimulering en de opschaling van proeflocaties naar de nieuwe norm in de Zuid-Hollandse Delta.

Break

Ontwerptools hittebestendig, waterrobuust en dalingproof

Oplossingen Landschap- en Gebiedsontwikkeling

Woningen in de VS zijn aardbevingsbestendig gebouwd, moet dat ook niet in Nederland, vanwege de zeespiegelstijging? Nadenken over het landschap van de toekomst zit in het DNA van Eric-Jan Pleijster, oprichter van LOLA Landscape Architects en de schrijver van het boek 'Dijken van Nederland'. Hij deelt zijn visie over klimaatadaptatie, de samenwerkingen met stedenbouwkundigen, de uitdagingen en oplossingen voor landschap- en gebiedsontwikkeling. Vervolgens neemt hij u mee in zijn alles omvattende plan voor als de zeespiegel daadwerkelijk stijgt.

Aanpak Gemeente Rotterdam

Technisch en financieel heeft Rotterdam al laten zien dat klimaatadaptief ontwikkelen mogelijk is. De vraag die leidt tot de juiste oplossing is veel belangrijker: waar wil Gemeente Rotterdam naar toe? U hoort Johan Verlinde, programmamanager Deltaplan Water Rotterdam, over de implementatie van diverse groen blauwe ontwerpen. Hij neemt u mee in de implementatie van diverse klimaatadaptieve ontwerpen, zoals het op persoonlijk initiatief van Architectenbureau Mecanoo ontwikkelde Rotterdam Zuid, waar niet alleen binnen regelgeving hobbels genomen moeten worden ook bestaande barrières zoals dijken, watergebieden etc. van invloed zijn op de beste technische en financiële oplossingen.

Groen Vastgoed met Bostorens

Vertical forest, ofwel bostorens zijn een zeer innovatieve vorm van realisatie binnen stedelijke ontwikkeling en sluiten naadloos aan om steden klimaatadaptief te vergroenen. U hoort expert Paolo Russo, senior architect at Stefano Boeri Architetti, Internationaal bekend van de groene woontorens in Milaan over Trudo vertical forest in Eindhoven, Wonderwoods in Utrecht & The Green Chathedral in Amsterdam. Hij neemt u mee in het concept verticaal groen die positief bijdraagt aan gezonde, frisse en hittebestendige steden. Engelstalige presentatie!

Topgesprek: Klimaat Adaptief Waarderen van Vastgoed

Klimaatbestendig bouwen is een voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling van Nederland. Welke impact heeft klimaatadaptief handelen op de marktwaarde van uw vastgoed? Dagvoorzitter Ronald Huikeshoven (AM) bespreekt met de experts de vastgoedkansen vanuit 3 verschillende invalshoeken: de financiële wereld, beleggingswereld en vanuit de wetenschap. U hoort een gesprek over o.a. locatieafhankelijkheid, aansprakelijkheid risico’s, bewonersbewustwording en de eigenschappen van de asset met:

  • Niels van Wonderen, head of asset management residential Altera Vastgoed en initiatiefnemer klimaatlabels voor woning- en winkelportefeuille
  • Nikki Brand, postdoc integrated design of infrastructuur aan TU Delft en expert urban flood resilience en risico management door publieke en private partijen
  • Hasse Goosen, directeur stichting CAS en initiatiefnemer van o.a. de Klimaatschadeschatter

Recap & Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Ingrid Streppel
Ingrid Streppel
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator