Ontvangst met netwerklunch

Welkom en inleiding ruimtelijke klimaatadaptatie

Welkom door Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM. Onder zijn leiding kijken we deze middag naar de impact van de toenemende klimaatsveranderingen: wateroverlast, hittestress en droogte. Hoe kunnen we hierop inspelen met gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen? Wat wordt de impact op gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke projecten? Hoe organiseren we een integrale aanpak? Waar liggen de kansen?

Investeren in Leefbaarheid en duurzaamheid

Vastgoed, klimaat en duurzaamheidsthema’s raken steeds meer met elkaar vervlochten. Zowel steden als alle andere betrokken partijen bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke projecten hebben belang bij investeringen in groen, duurzame mobiliteitsoplossingen en wateropslag. Lisette van Doorn, Chief Executive Europe van het Urban Land Institute, geeft haar visie op het rendement van investeringen in stedelijke leefbaarheid en duurzaamheid.

Wat maakt een aangenaam stadsklimaat?

Gerichte ruimtelijke ingrepen in (binnen)stedelijke projecten kunnen een grote positieve impact hebben op de leefbaarheid van gebieden. Sanda Lenzholzer Associate Professor Landscape Architecture, aan de Wageningen University, laat zien welke invloed wind, temperatuur en luchtvochtigheid hebben op een stad. Wat levert dat op en hoe kunt u daarop inspelen? Een inspirerende kijk op steden!

Stresstest Water in Steden: van bedreiging naar kans

Elke stad worstelt op zijn eigen manier met water: van bodemverzakking door droogte tot overstroming door hevige regenval. Hoe gaat u als gemeente om met urgente waterproblematiek? Van welke waarde kan water zijn voor de leefbaarheid? Hoe staat het met de stresstest die elke gemeente voor 1 januari 2020 gedaan moet hebben? Welke impact heeft dat op nieuwe projecten en gebieden? Wat vraagt dat van ontwikkelaars en investeerders? We gaan hierover in gesprek met:

  • Daniël Goedbloed, programmamanager Rainproof Amsterdam
  • Johan Verlinde, programmamanager bij Deltaplan Water Rotterdam

Koffiebreak

Aanpak klimaatadaptatie in ontwikkelplannen

Duurzaamheid en klimaatadaptie horen vanzelfsprekend onderdeel te zijn van ontwikkelplannen. Dat is de stelling van Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development. Aan de hand van inspirerende voorbeeldprojecten toont hij u de aanpak, ervaring en waarde van een veerkrachtige leefomgeving. Hij presenteert De Groene Loper in Maastricht (die opgeleverd) en de in ontwikkeling zijnde Cartesiusdriehoek in Utrecht.

The Green Village: Incubator voor Klimaatadaptatie

Jaron Weishut is innovatiestrateeg bij Nexero en managing director van The Green Village. Deze proeftuin van de TU Delft is een incubator voor innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving. Denk aan WaterStraat, Print Your City, Urban RainShell en de bekende Hyperloop. Daarbij wordt samengewerkt met tal van partijen, waaronder WoonFriesland, DUWO en Gemeente Delft. Hij toont u tal van interessante inspirerende projecten rondom verduurzaming en klimaatadaptatie en hoe u een innoverende samenwerking kunt aangaan.

Beleidsaanpak: Stedelijke Resilience Strategie

Binnenkort wordt de Resilience Strategie van Den Haag gepresenteerd. Hiermee wil Den Haag opgewassen zijn tegen uitdagingen die haar te wachten staan, waaronder klimaatverandering en bijvoorbeeld digitale veiligheid. Anne-Marie Hitipeuw-Gribnau, chief resilience officer van de gemeente Den Haag presenteert het plan en de noodzaak om daarin samen te werken met marktpartijen en corporaties.

Topgesprek Integrale Aanpak Veerkrachtige Stad

In 2028 moet de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam zijn. Lenny van Klink, directeur bij Rebel, presenteert dit bijzondere project. Hij geeft een toelichting op de integrale aanpak en samenwerking, waarbij bewoners en lokale bedrijvigheid een cruciale rol spelen.

Aansluitend hebben we een topgesprek over de integrale aanpak van klimaatadaptatie in binnenstedelijke projecten met:

  • Anne-Marie Hitipeuw-Gribnau, chief resilience officer, gemeente Den Haag
  • Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development
  • Lenny van Klink, director Rebel

Recap & Netwerkborrel

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator