Programma

Ontvangst met netwerklunch

Inleiding

Door dagvoorzitter Bart van Breukelen, lid Raad van Bestuur TBI Holdings

Opening (NIEUW)

Door wethouder Boudewijn Revis, wethouder BSKB gemeente Den Haag.

Van Haagse hoogbouw tot woonvisie

Henk Harms, ‎directeur Ontwikkeling & Realisatie DSO gemeente Den Haag kijkt naar de toekomst met o.a. de nieuwe Woonvisie 2017-2030, de agenda ruimte voor de stad en de hoogbouwvisie. U hoort het stedelijke beleid. Wat is de stand van zaken? Wat zijn mogelijke locaties? Welke vastgoedkansen zijn er voor u?

WERKEN, WONEN & WINKELEN

De Haagse katalysator | Central Innovation District

De stedelijke milieus rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI vormen tezamen een kansrijk district voor verstedelijking, kennisuitwisseling en economische innovaties. Door de veelzijdige mix aan kennisactiviteiten en de strategische ligging vormt het gebied een ‘reactorvat’ voor innovatie (CID). Borre Rosema, Programmamanager Central Innovation District over de visie, kansen en mogelijkheden.

Herontwikkeling SZW-gebouw

De herontwikkeling van het voormalig SZW-gebouw, vervult een belangrijke rol in het stationsgebied, en is het zwaartepunt van de Haagse kenniseconomie. De gemeente huurt 4.000 m 2 om zo het ecosysteem te versterken door meer mogelijkheden te creëren voor cybersecurity startups. Deze start-ups zijn erg belangrijk voor innovatie op het gebied van veiligheid en werkgelegenheidsgroei in Den Haag.

U hoort Paul Trip, directeur MRP Development over dit multifunctionele project bestaande uit kantoren/bedrijven (30%) en woningen (70%)

Gesprek

Aansluitend gaan we in gesprek over de impact, kansen en mogelijkheden: met Borre Rosema, Paul Trip en ook Karim Adarghal, Teammanager Kenniseconomie en Internationaal gemeente Den Haag.

BREAK

Transformatie | voormalig KLM hoofdkantoor

Het huidige kantorencomplex van ruim 40.000 m² wordt getransformeerd naar een multifunctioneel woon- en werkcomplex. Het gebouw zal met uiteenlopende functies een aantrekkelijke locatie worden voor haar nieuwe gebruikers en de buurt. Het plan sluit aan op het monumentale karakter van het bestaande gebouw en benadrukt het groene en residentiele karakter van de omgeving. U hoort Bart Dura, algemeen directeur Impact Vastgoed.

Mall of the Netherlands

Mall of the Netherlands komt in de plaats van winkelcentrum Leidsenhage. Het bestaande winkelcentrum wordt daarvoor integraal herontwikkeld tot een afgesloten centrum met retail, leisure en horeca waarin beleving en service centraal staan. Teun Koek, projectdirecteur Unibail-Rodamco neemt u mee in de verbeelding van deze shopping experience.


Gesprek Winkelen in de regio

We gaan in gesprek over retailtrends en ontwikkelingen en de impact op de regio en de Haagse binnenstad met Ad Dekkers, directeur Bureau Binnenstad en Teun Koek.

Aantrekkelijke stadsentree | Grotiusplaats

Het al 25 jaar braakliggend stuk binnenstad krijgt eindelijk een invulling. De Grotius I en II vormen het startpunt van de complete make-over van het gebied ten oosten van het Centraal Station, inclusief het deels overkappen van de Utrechtsebaan en het doortrekken van voetgangersroute richting Bezuidenhout. In de twee woontorens met een hoogte van 120 en 100 meter, komen 650 appartementen middeldure huur appartementen.

U hoort Boudewijn Hellingman, partner Provast over dit ambitieuze mixed-use gebied dat een aantrekkelijke stadsentree vormt en zichtbaar bijdraagt aan de Haagse skyline. En met het creëren van een nieuwe locatie een verruiming van de binnenstad oplevert.

Mobiliteit & maatschappelijke transitie | het KJ plein

De komende jaren gaat het Koningin Julianaplein (KJ plein) er anders uitzien. Onder het plein komt een van de grootste ondergrondse fietsenstallingen van Europa. Op het plein komt een appartementengebouw met daarin ook horeca en winkels. Het KJ Plein zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen het centrum en de Koekamp. Heleen Aarts, directeur gebiedsontwikkeling Amvest vertelt u over dit duurzame plan dat is ontwikkeld vanuit een duidelijke maatschappelijke visie, waarbij bij het streven naar duurzaamheid, mobiliteit een belangrijk aspect is.

Gesprek

We sluiten af met een gesprek over mobiliteit en de maatschappelijke transitie met David van Keulen, afdelingshoofd Mobiliteit gemeente Den Haag, Boudewijn Hellingman en Heleen Aarts.

Wrap up door dagvoorzitter & netwerkborrel

HOOFDSPONSOR

PARTNERS

ORGANISATIE

Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Sherryl Kazmi
Sherryl Kazmi
Project Coordinator