Programma

Ontvangst met netwerklunch

Welkom en Inleiding

Welkom door Fransje Sprunken, directeur VORM concepten. Zij geeft een korte inleiding op deze 25e editie van dit Haagse vastgoedcongres. Onder haar leiding kijken we deze middag naar de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de regio Haaglanden.

Openingswoord door wethouder Boudewijn Revis

Er is een eind gekomen aan de terughoudendheid op het gebied van hoogbouw in Den Haag. Boudewijn Revis, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen (SWS), ziet dat het tijd is om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Wat is de opgave voor de komende tijd? Hoe kunnen aantrekkelijke binnenstedelijke woon- en werkgebieden ontstaan? Waar gaat het gebeuren en hoe kunnen gemeente en markt samen optrekken?

Kansen Haagse Hoogbouw

Hoe kijkt iemand die jarenlang actief was in dé hoogbouwstad van Nederland, naar de plannen van Den Haag? Martin Aarts, voormalig senior advisor urban planning Gemeente Rotterdam, stond aan de wieg van menig hoogbouwproject en weet hoe stedenbouw goede hoogbouw kan inpassen. Hij geeft u zijn visie op binnenstedelijke verdichting.

Aanpak Binnenstedelijke Verdichting

Na een korte presentatie gaan we in gesprek over de kansen voor hoogbouw en verdichting in Den Haag met Henk Harms, directeur Ontwikkeling & Realisatie DSO Den Haag. Hij geeft een interessante toelichting op de Haagse plannen voor binnenstedelijke verdichting.

Project: I Love HS Kwartier

De Belgisch-Nederlandse ontwikkelcombinatie LIFE makes SENS gaat aan de slag met de gebiedsontwikkeling Laakhaven Centraal. Dit bestaat uit het door LIFE verworven Stationspostkantoor, the Globe en het ontwikkelingsplot, gelegen aan de Waldorpstraat in Den Haag. Gert Jan Smit, development director bij SENS real estate presenteert dit nieuwe plan.

Break

Haagse Mobiliteitstransitie

De mobiliteit in de stad gaat de komende jaren flink op de schop. De hoofdstructuur wordt op orde gebracht zodat alle delen van Den Haag verbonden zijn. Tevens loopt een MIRT-project voor het aanpakken van de multimodale bereikbaarheid van het CID en de Binckhorst. David van Keulen, hoofd Mobiliteit Gemeente Den Haag, laat u zien hoe de gemeente haar mobiliteitsambities koppelt aan haar toekomstige groei en verstedelijking. Aansluitend gaat hij in gesprek over deze mobiliteitstransitie met:

  • Alwin Bakker, directeur The Future Mobility Network
  • Harold Lek, Projectleider MIRT-programma en directeur VINU

Versnellen binnenstedelijke Woningbouw

De gemeente Den Haag heeft laten onderzoeken welke doorbraken nodig zijn om binnenstedelijke woningbouw en de bekostiging daarvan te versnellen. Aeisso Boelman, partner bij Fakton, presenteert de hoofdlijnen vanuit de casus Binckhorst.

Topdebat: Werken aan Haagse Woonopgave

De woningbouwopgave in Den Haag kent vele behoeften. Van vrije sector tot woon-zorgcomplexen. Van klimaat adaptief, circulair, hoe werken we samen aan een stad voor iedereen? Na een korte presentatie door Robert Steenbrugge, algemeen directeur bij Stebru, over drie projecten die de breedte van de Haagse woonopgave laten zien, gaan we in gesprek met:

  • Willem Krzeszewski, directeur Staedion
  • Robert Steenbrugge, algemeen directeur Stebru
  • Aeisso Boelman, partner Fakton
  • Nicole Maarsen, directeur vastgoedbeleggingen Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Afsluitende Wrap-up door de dagvoorzitter

Netwerkborrel

PARTNERS

#

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Sherryl Kazmi
Sherryl Kazmi
Project Coordinator