Print Friendly and PDF

Ontvangst met netwerklunch

Welkom en inleiding

De Transitieagenda Bouw stelt dat maar liefst 50% van ons vastgoed in 2030 circulair moet zijn om het afgesproken einddoel van 100% in 2050 te halen. Deze uitvoeringsagenda vertaalt 5 transitieagenda’s naar concrete acties en projecten voor de eerste periode 2019-2023. Dat heeft een flinke impact op ons vastgoed. Wat zijn de gestelde acties? Hoe speelt u hierop in? Onder deskundige leiding van Elsbeth Quispel, strategic advisory in Real Estate Cushman & Wakefield, kijken we deze middag naar de circulaire vastgoedkansen en succesfactoren. Circulair vastgoed gaat immers om waardecreatie nu en in de toekomst.

Keynote: Circulair Beleid Ministerie BZK

Een aantal grondstoffen raakt uitgeput, het milieu vervuilt en overmatig gebruik van fossiele brandstoffen heeft impact op het klimaat. Dit vraagt om een vermindering van primair grondstofverbruik en afval en het bevorderen van hoogwaardig hergebruik. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is trekker van de transitie naar een Circulaire Bouweconomie. Tineke Beuker-Burgers, beleidsmedewerker circulaire bouweconomie Ministerie BZK, neemt u mee in het beleid van Circulair Bouwen en ontwikkelen en vertelt hoe het Ministerie sturing geeft aan kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de praktijkontwikkelingen.

Succesfactoren Circulair Ontwikkelen

Succesfactor 1: Circulaire Regelgeving

Architekten Cie heeft een speciale Circulair Measuringstool ontwikkeld, waarmee ze inspelen op de grote behoefte rondom circulaire uitgangspunten en regelgeving. Circulair expert Hans Hammink, associate Architekten Cie, bespreekt de opzet en voordelen van deze nieuwe beoordelingsmethode, die ingezet kan worden als certificering van circulaire gebouwen (toetsing door DGBC en Rijksvastgoedbedrijf). Hij kijkt daarbij naar de mogelijkheden van een integrale samenwerking binnen circulariteit. U wordt meegenomen in zijn ervaring en interessante circulaire dilemma's en oplossingen aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden, zoals het meest circulaire gebouw van Nederland ontworpen: paviljoen Circl.

Succesfactor 2: Businesscase & Contractering

Wat zijn de financiële consequenties van circulair ontwikkelen op lange en korte termijn? Hoe realiseert u circulaire vastgoedambities? En hoe stelt u meetbare, haalbare en uitvoerbare doelstellingen op binnen uw circulaire businesscase? U hoort Erick Wuestman, adviseur KplusV, over de slimme vertaalslag naar nieuwe businessmodellen. Hij vertelt over de werkwijze met verschillende stakeholders en hoe u zelfs betere resultaten kunt halen dan uit de bekende lineaire vastgoed-businesscases.

Koffiebreak

Circulaire Koplopers

Rijksvastgoedbedrijf: Circulaire Ambities voor Utiliteit

In 2030 moet het Rijksvastgoedbedrijf als circulaire koploper opereren. Hun technische kringloop moet dan 100% gesloten zijn. In deze kringloop worden primaire grondstoffen (mineralen, fossielen en metalen), bouwproducten en -elementen steeds een nieuw leven ingeblazen en worden uitsluitend hernieuwbare (biobased) grondstoffen als primaire grondstof gebruikt. Crystal Ririassa, programmamanager koers circulair Rijksvastgoedbedrijf, neemt u mee in de circulaire ambities van het Rijksvastgoedbedrijf. U hoort de aanpak, dilemma’s en oplossingen binnen de utiliteitsportefeuille.

Innovatieve Modulaire Woningbouw

Circulair en modulair vastgoed zijn de nieuwe norm. Als koploper binnen de woningbouwportefeuilles levert Finch Buildings dit jaar al hun 6e en 7e circulaire woningproject op. Zo zijn in Alkmaar in februari 38 woonstudio’s geplaatst voor Woonwaard en worden in Monnickendam in het 3e kwartaal 62 appartementen met verschillende gebruikersoppervlaktes gerealiseerd. Jurrian Knijtijzer, managing director en founder van Finch Buildings, spreekt over hun uitdagingen en oplossingen voor de realisatie van innovatieve, circulaire woningprojecten.

Topgesprek

Nieuwe Integrale Samenwerkingsmodellen

De bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. Om een circulaire vastgoedwereld te realiseren is het noodzaak fundamenteel anders te gaan samenwerken. Noor Huitema-Hellemans, co-founder Copper8, geeft een korte inleiding op de kansen voor nieuwe integrale samenwerkingsvormen. Vervolgens gaat dagvoorzitter Elsbeth Quispel in gesprek met circulaire topexperts over de (on)mogelijkheden voor nieuwe integrale samenwerkingen, inclusief optimalisatie in aanbesteding, prijsvorming en ketensamenwerking. De panelleden:

  • Noor Huitema-Hellemans, co-founder Copper8 (begeleidde o.a. een van het eerste circulaire gebouw in Nederland: Alliander te Duiven)
  • Erick Wuestman, expert circulaire economie KplusV en grondlegger Rapid Circulair Contracting (RCC)
  • Professor Vincent Gruis, hoogleraar housing management aan de TU Delft

Recap & Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Ingrid Streppel
Ingrid Streppel
Program Manager
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator