Omgevingvergunning Nederland 2017

Denken in kringlopen als basis voor een goede vastgoed business case

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor vastgoedprofessionals die de duurzaamheidsambitie van hun bedrijf verder willen brengen, zoals beleidsmedewerkers, gemeenteambtenaren, adviseurs, beleggers, projectmanagers, architecten, ontwikkelaars en juristen.

Sander Woertman

Circulariteit in de praktijk

De vastgoedsector bereidt zich voor op een circulaire toekomst! Op woensdag 23 mei 2018 bezochten ruim 70 vastgoedprofessionals de studiedag Circulair Vastgoed Ontwikkelen. Opvallend: ruim de helft van alle deelnemers was al op de een of andere wijze bezig met een circulair project. Er was veel aandacht voor de financiële aspecten die komen kijken bij circulair ontwikkelen, alsmede de contractuele en procesmatige kant.

Wat duidelijk werd is dat circulair ontwikkelen nu al kan. En wie nu begint, plukt daar voor lange termijn de vruchten van. Verschillende deelnemers spraken de wens uit om nog eens bijeen te komen en de circulaire business case nog verder uit te diepen. Het was een mooie dag die zeker nog een vervolg krijgt.

Sander Woertman
Organisator

Impressie

HIGHLIGHTS 2018

  • Aanpak circulaire gebiedsontwikkeling
  • Opzetten circulaire business case
  • Investeren in circulair vastgoed
  • Case studies: HAUT Amsterdam en Cityplot Buiksloterham
  • Unieke locatie: circulaire experimenteerplek op Schiphol: C-Beta

Geslaagde editie 2018

Op woensdag 23 mei 2018 bezochten ruim 70 vastgoedprofessionals de studiedag Circulair Vastgoed Ontwikkelen. Opvallend: ruim de helft van alle deelnemers was al op de een of andere wijze bezig met een circulair project. Er was veel aandacht voor de financiële aspecten die komen kijken bij circulair ontwikkelen, alsmede de contractuele en procesmatige kant.

Waarom houten wolkenkrabbers de toekomst zijn

Informatief artikel over hoogbouw van hout, met aandacht voor HAUT, een van de case studies die tijdens Circulair Vastgoed Ontwikkelen wordt toegelicht door Bob Jansen van vastgoedontwikkelaar Lingotto. Haut heeft een BREEAM Outstanding certificaat, de hoogst haalbare rating die een gebouw kan ontvangen.

Het belang van circulair bouwen en ontwikkelen in 7 getallen

Eind januari werd het Circularity Gap Report gepresenteerd door Circle Economy. In het rapport komt de bouwsector uitgebreid aan bod. De bouw en stedelijke gebieden hebben een groot aandeel in de uitstoot van broeikasgassen en de verbruik van grondstoffen. In dit artikel komen de zeven belangrijkste getallen met betrekking tot de bouwsector en circulariteit aan bod. Samen geven ze goed inzicht in de opgave waar de bouw voor staat.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Sherryl Kazmi
Sherryl Kazmi
Project Coordinator