Ontvangst met netwerklunch

Welkom en Inleiding

Onder leiding van Eric Harmsen, director Eindhoven Office bij CBRE, kijken we naar actuele en toekomstige ontwikkelingen in Brabant. Wat is de impact van de COVID19-crisis op de Brabantse vastgoedmarkt?

Brabantse vastgoedmarkt: visie, feiten en cijfers

We zien een doorlopende vraag naar goed bereikbare locaties voor woningen en kantoren. Eric Harmsen, director Eindhoven Office bij CBRE, geeft een actueel marktoverview van de Brabantse woning- en kantorenmarkt. Wat is de impact van de COVID19-crisis? Waar liggen de kansen?

Opening door Gedeputeerde

Gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte en Wonen) opent deze middag. De nieuwe gedeputeerde staat voor interessante uitdagingen. Ook in het nieuwe coalitieakkoord is de ambitie vastgelegd om jaarlijks 10.000 woningen bij te bouwen. Hoe kan dit gerealiseerd worden ondanks de stikstof-, PFAS- en coronacrisis? En hoe valt dit de combineren met het opwaarderen van stadscentra en wijken?

Tilburg: Het grootste binnenstedelijk bouwproject van NL

Uitbreiding en diversificatie van het woonaanbod gaat gepaard met een sterke visie op de kantoren- en retailmarkt. Zo is Tilburg gestart met het grootste binnenstedelijke bouwproject van Nederland. Hoe betrekt de gemeente bewoners en ondernemers bij de plannen? En hoe werken gemeente en marktpartijen samen aan gewenste ontwikkelingen? Wethouder Mario Jacobs, Mobiliteit, Grondzaken en Binnenstad van Gemeente Tilburg, vertelt over de vernieuwing van de binnenstad.

Een gezonde werknemer in een gezond gebouw

EDGE Eindhoven is het nieuwste project van EDGE, ontwikkelaar van zeer duurzame gebouwen. Dit mixed-use project van 41.000m2 (kantoren en appartementen met 200 parkeerplaatsen) verrijst in het gebied Lichthoven naast het centraal station. Aan de hand van dit project toont Florijn Vriend, product lead wellbeing bij EDGE, de toekomstvisie van duurzaamheid en gebruikerswelzijn in kantoorgebouwen.

Retailstrategie Eindhoven

Het winkellandschap verandert op dit moment drastisch. De verdienmodellen voor bedrijvigheid op maaiveldniveau moeten mee veranderen. Met Knooppunt XL en District E krijgt de binnenstad van Eindhoven er ruim 5 kilometer plint bij. Hoe zorgt u dat de verblijfskwaliteit van de hele binnenstad erop vooruitgaat? Emma Briggs, retail expert bij Gemeente Eindhoven, deelt de laatste cijfers en verwachtingen en vertelt hoe de levendigheid en economische levensvatbaarheid van de Eindhovense binnenstad in de toekomst gewaarborgd wordt.

Break

Toekomst Wonen en Werken

Grootstedelijke Toekomst Breda

In en rondom het centrum van Breda liggen gronden met enorm ontwikkelpotentieel. Er is ongeveer 150 hectare beschikbaar en een woningbouwopgave van minimaal 6000 extra woningen. Passend bij de ambitie van Breda om de eerste Europese ‘Stad in het Park’ te worden, dienen de projecten antwoord te geven op ruimtelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en de gezondheid van gebruikers. Wethouder Paul de Beer, Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat Gemeente Breda, legt uit waarom groen niet meer weg te denken is in het bouwproces, wat de eerste ervaringen zijn en hoe de de stad de komende jaren transformeert.

Brainport Smart District Helmond

Brainport Smart District is bedoeld als grootschalig experiment voor nieuwe vormen van bouwen, samenleven, energie, watervoorzieningen en vervoer. Hiermee zet de Gemeente Helmond hoog in op duurzaamheid, inclusiviteit, nieuwe mobiliteit en slimme technologie. Peter Portheine, directeur BSD, presenteert de plannen voor deze slimme woon- en werkwijk en neemt u mee in de actuele stand van zaken.

Topgesprek: Woningbouwambities Waarmaken

Hoe staat het met de ambities op het gebied van woningvoorraad, middenhuur en duurzaamheid? Wat is de invloed van de COVID19-crisis, alsmede Stikstof op de plannen? Wat zijn de actuele ervaringen en de verwachtingen voor de komende tijd? Hoe houden we de vaart erin? Waar liggen kansen? Dagvoorzitter Eric Harmsen gaat hierover in gesprek met:

  • Gaby van den Waardenburg, wethouder Stedelijke ontwikkeling, Wonen en Regionale Samenwerking Gemeente Helmond
  • Paul de Beer, wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat bij Gemeente Breda
  • Boy Wesel, manager Strategic Partnerships Bouwinvest
  • Roy Geers, wethouder Wonen, RO en Participatie Gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Rob van Kalmthout, directeur concepten Heijmans

Afsluiting en Netwerkborrel

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Louisa Rubino
Louisa Rubino
Project Coordinator