Integraal
Vastgoed
Rekenen

, DEN HAAG

Meer cursusdata

Wat leert u?

  • Update begrippen en functies vastgoedrekenen
  • Opzetten vastgoedrekenmodellen in Excel
  • Haalbaarheidsanalyses
  • Waardebepaling, taxaties en rendement
  • Exit yield, residuele grondwaarde, grondexploitatie en grondwaardeberekeningen

Hoe goed is uw vastgoedrekenkennis?

Doe de rekentest voor gevorderden. Gaat u de uitdaging aan?


1. Wat is het Netto Aanvangsrendement (NAR) van een kantoorgebouw met een waarde van €5.000.000 met een jaarlijkse huuropbrengst van €400.000 (volledig verhuurd) en waarvan de jaarlijkse exploitatielast €25.000 bedraagt?

2. Wat is de grondwaarde per m2, excl BTW, van een woning die V.O.N. € 525.000,- kost en waarbij een grondquote van 30% wordt gehanteerd en de kavel 130m2 is?

3. Wat is het effect op de grondwaarde bij een stijgende V.O.N. prijs, wanneer de grondwaarde residueel wordt afgerekend?

4. Hoe wordt de marktwaarde van een woning bepaalt?

5. Wat is de VON prijs van een woning, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd? Grondkosten: € 90.000 Bouwkosten: € 190.000 Bijkomende kosten: 25% Winst 10% (van VON prijs excl. BTW) BTW: 21%
6. Wat is de beleggingswaarde van een kantoorgebouw, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd? Oppervlakte kantoor: 3.000 m2 Vormfactor: 85% Huur: € 200 per m2 vvo per jaar Expoitatielast € 35 per m2 vvo per jaar NAR: 6,5%

There was a problem with your submission.

Errors have been highlighted below.

Bedankt voor het maken van de rekentest voor gevorderden!

Please enter a valid email address.