INTEGRAAL
VASTGOED
REKENEN

, DEN HAAG

Meer cursusdata

Wat leert u?

  • Update begrippen en functies vastgoedrekenen
  • Opzetten vastgoedrekenmodellen in Excel
  • Haalbaarheidsanalyses
  • Waardebepaling, taxaties en rendement
  • Exit yield, residuele grondwaarde, grondexploitatie en grondwaardeberekeningen

De docenten

André Deleroi

André Deleroi

BaseValue

André Deleroi MSc MRICS RT RM REV is senior taxateur en financieel vastgoedadviseur voor commercieel vastgoed bij BaseValue. Zijn specialisme is het waarderen van exploitatietechnisch vastgoed, met specifieke kennis over parkeergarage-exploitaties. Door zijn advieswerkzaamheden voor overheden (gemeenten), ontwikkelaars, beleggers en eindgebruikers heeft hij een allround ervaring opgebouwd.  André is tevens een ervaren docent bij o.a. SPRYG Real Estate Academy. Ook is hij mede-auteur van het bekende studieboek Vastgoedrekenen met Spreadsheets.

Jeroen de Jong

Jeroen de Jong

BPD Ontwikkeling

Jeroen is senior gebiedseconoom bij BDP Ontwikkeling. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van vastgoedrekenen en planeconomie. Hij is dagelijks betrokken bij woningbouwplannen in diverse stadia en van diverse grootte. Jeroen is vanuit zijn functie verantwoordelijk vooor o.a. grondexploitaties, strategische grondaankoop, locatiemanagment en portefeuillebeheer.

Jeroen is tevens een ervaren docent bij o.a. SPRYG Real Estate Academy en Nyenrode. Ook is hij de auteur van het Basisboek Vastgoedrekenen.

Léon van der Wal

Léon van der Wal

Fakton

Léon van der Wal MSc REV werkt bij Fakton Valuation en houdt zich dagelijks bezig met waarderingsvraagstukken en diverse advieswerkzaamheden. Hij adviseert publieke en private partijen met het structureren en financieel inzichtelijk maken van hun vastgoedvraagstukken. Hij is mede-auteur van Vastgoedrekenen met Spreadsheets.

Erik Vlaming

Erik Vlaming MSc MRICS RT REV is als taxateur en consultant op het gebied van vastgoed en financiën werkzaam bij BaseValue. Als dagelijks werk taxeert Erik veelal commercieel vastgoed, woningportefeuilles, zorgvastgoed en (her)ontwikkelocaties. Daarnaast treedt hij voor diverse gemeenten op als begeleider van verkoopprocedures en adviseert hij over inbrengwaarden, exploitatiebijdragen en planologisch-juridische trajecten.

Sake van den Berg

BaseValue

Sake van den Berg MSc MRICS RT is senior taxateur bij BaseValue. Hij is betrokken bij diverse vastgoedvraagstukken, waaronder complexe erfpachtvraagstukken. Hij is verbonden aan de Taxatiecommissie van RICS en bij NRVT als voorzitter Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed. Daarnaast doceert hij regelmatig en is hij mede-auteur van het bekende studieboek Vastgoedrekenen met Spreadsheets.