Onthaal met lunch

​Inleiding door de moderator

Onder leiding van Stefaan Gielens, CEO Aedifica kijken we naar de ontwikkelingen in de zorgvastgoed en concrete ervaringen en visies op zorgvastgoed.

FINANCIEREN, ONTWIKKELEN EN INVESTEREN

Overheid aan het woord 

U hoort Tom Vermeire, afdelingshoofd Woonzorg en Eerste Lijn Agentschap Zorg en Gezondheid over de toekomst. Aan bod komt onder andere financiering, subsidiering, toekomst assistentiewoningen.

Financiering van zorgvastgoed

Wanneer wordt een zorgvastgoedproject gefinancierd? Wat zijn de voorwaarden? Welke ontwikkelingen in financiering zijn er te bespeuren en waar liggen de mogelijkheden? Dat hoort u van Wim Boon, business development manager, sectorexpert Social Profit & Lokale Overheden KBC bank.

Visie zorgvastgoed

ION is een relatief jong bedrijf, met inmiddels om en bij 1 miljard euro aan projecten in de pipeline. De vernieuwende promotor ontwikkelt volop Senior Housing projecten: Van (erkende) assistentiewoningen tot levensloopbestendige woningen. Wat is hun aanpak? En hoe zien zij de toekomst van senior housing en zorgvastgoed? U hoort de inspirerende visie van Kristof Vanfleteren, managing partner ION.

Zorgvastgoed als investering

Met een portefeuille van 1,6 miljard euro in 4 landen: 145 woonzorgcentra, klinieken voor revalidatie, psychiatrie en acute zorg en meer dan 12 800 bedden telt, is Cofinimmo nu een van de belangrijkste investeerders in zorgvastgoed op het Europese vasteland. Sébastien Berden, chief operating officer Healthcare Cofinimmo, geeft zijn visie op de toekomst en perspectieven voor zorgvastgoed en de zorgsector in termen van gebouwenbeheer, projectontwikkeling en krediet- en marktcontrole.

Topgesprek: Financieren, investeren en ontwikkelen

Hoe kijken de bovenstaande stakeholders naar de toekomst van zorgvastgoed en de zorgsector? Wat zijn de mogelijkheden en opportuniteiten? Onder welke voorwaarden en hoe wordt er (nog) gefinancierd, geïnvesteerd en ontwikkeld? We gaan met hen in gesprek, waarbij ook Jan Lambertyn, managing director Triginta Real Estate Fund - EP REA van vermogensbeheerder Econopolis aanschuift.

Break

BLIK OP DE TOEKOMST

Impact assistieve technologie op zorgvastgoed

Innovatieve ontwikkelingen als assistieve technologie hebben grote invloed op zorg én zorgvastgoed in WZC’s en assistentiewoningen. Van veiligheid tot comfort, van communicatie tot personeel. Wat zijn de huidige mogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen van slimme ICT en datanetwerken? En wat is de impact op zorgvastgoed? U hoort de visie van Joël Schols, business director Healthcare & partner van ICT integrator Nextel.

Er speelt veel in de zorgsector! Wat brengt de toekomst?

Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) schetst een duidelijk overzicht van de meest relevante topics die van invloed zijn op zorg én zorgvastgoed. Denk aan ontschotting, scoring, persoonsgebonden budget (PGB), erkenningskalender, subsidiëring en financiering.

Uitbaters-debat

Hoe zien de uitbaters de toekomst van ouderenhuisvesting? We gaan met hen in gesprek over de kernvragen: Welke behoeften zijn er en aan welke kwaliteitseisen moet dit voldoen? Wat kan de overheid bijdragen? Daarbij besteden we ook aandacht aan praktische vragen, zoals:

• Aanpak leegstand assistentiewoningen
• Ketenbedrijf evolutie
• Hoe ziet het rustoord van de toekomst er uit?
• Impact van technologie
• Invloed wijziging subsidiëring

Debatleden:
Dominiek Beelen, CEO Senior Living Group
Johan De Muynck, CEO Zorgbedrijf Antwerpen
Geert Uytterschaut, COO Armonea
Luc Van Moerzeke, CEO Vulpia

Wrap up & netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Marieke Janssens
Marieke Janssens
Project Coordinator