Print Friendly and PDF

Onthaal met netwerklunch

Welkom en Inleiding

Moderator Prof. dr. Maarten Van Acker, professor Urban Design & Planning aan de Universiteit van Antwerpen, geeft zijn visie op de ruimtelijke ordening en opportuniteiten voor stadsontwikkeling op en rond stationslocaties.

Visie & Grondposities NMBS

Koen Van Lancker, head of investments & real estate NMBS en Sarina Wolfs, division manager real estate NMBS, spreken over de visie van de nieuwe equipe. NMBS is de grootste grondbezitter van België en actief op zoek naar publieke als ook private samenwerkingen om stationsomgevingen kwalitatief te ontwikkelen. In zowel kleinere als grotere gemeenten liggen nog veel opportuniteiten.

Benchmark Transit Oriented Development (TOD)

Arcadis vergeleek wereldwijd 27 stationsgebieden op economische ontwikkeling, stedelijke- en sociale omgeving en de vervoersfunctie. Micheline Zeenni, directeur Stations, Urban Development & Consultancy bij Arcadis, presenteert de uitkomsten van deze studie en hun kijk op deze ontwikkelopgaves. U hoort de lessons learned van TOD: een interessante internationale benchmark voor stationsgebieden.

Koppeling Ruimte & Mobiliteit 

Prof. dr. Peter Cabus, secretaris-generaal Vlaams Departement Omgeving en hoogleraar aan de KU Leuven, geeft zijn visie op een stadsregionale benadering van ruimte en mobiliteit. Hij onderstreept het belang van afstemming tussen beide beleidsdomeinen om een modal shift en stedelijke verdichting te realiseren.

Stadsregionale benadering: Regionet Leuven

‘Regionet Leuven’ werd aangemerkt als 1 van de 6 strategische projecten die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit. Dit plan bestaat uit een hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer, in combinatie met een nieuwe kijk op ruimtelijke ordening. Ann Schevenels, gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant, spreekt over de gebiedsvisie en regionale samenwerking om de behoefte aan bijkomende woningen en voorzieningen te realiseren rond multimodale knooppunten.

Break

Kwalitatief stationsontwikkelingproces

In opdracht van het Departement Omgeving zijn de ruimtelijke ontwikkelingen rondom 20 Vlaamse stations geëvalueerd. Pieter Staelens, adviseur Rebel Group, deelt welke factoren een vlot en kwalitatief stationsontwikkelingsproces kunnen beïnvloeden.

Raghenosite: toegangspoort voor de stad

De Raghenosite ligt vlak achter station Mechelen en heeft directe toegang tot het stadscentrum. Mede dankzij bronfieldconvenanten tussen de Vlaamse Regering, Stad Mechelen en private partijen is deze site van bijna 78 hectare nu klaar voor herontwikkeling. Schepen Ruimtelijke Ordening Greet Geypen, Stad Mechelen, presenteert de visie voor de nieuwe toegangspoort van de stad.

Stadsvernieuwingsproject Gent Dampoort

Stad Gent keurde onlangs het voorontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dampoort goed. Met dit plan wordt Dampoort uitgebouwd tot een kwalitatief knooppunt van openbaar vervoer. Er wordt ruimte voorzien voor een aantrekkelijke stadswijk met nieuwe woningen, kantoren, retail, gemeenschapsvoorzieningen en publieke ruimtes. U hoort Hannelore Vandorpe, projectleider Stad Gent, over de visie en ambities van de Stad en de projectpartners voor dit stadsvernieuwingsproject.

Internationale case: HS Kwartier

De ontwikkelcombinatie LIFE makes SENS transformeert het gebied rond het Nederlandse station Den Haag Hollands Spoor (HS) naar een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Het gaat over vijf torens en een gebouw. Toon Haverals, CEO LIFE, vertelt hoe dit nieuwe HS Kwartier met een gemengd stedelijk programma van maar liefst 245.000m2 wordt verdicht, met een groot woningaanbod, kantoren, onderwijs, studentenhuisvesting, hotels, cultuur, horeca en retail.

Wrap up & Netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Wendy-Kristy  Hoogerbrugge
Wendy-Kristy Hoogerbrugge
Program Manager
Marieke Janssens
Marieke Janssens
Project Coordinator