Gebiedsontwikkeling België 2019

In 1 dag alle relevante aspecten voor duurzame gebiedsontwikkeling.

HIGHLIGHTS 2019

  1. Trends & Ontwikkelingen Duurzame Gebiedsontwikkeling
  2. Nieuwe Samenwerkingsvormen & Overheidsparticipatie
  3. Functiemenging: Borgen & Betalen
  4. Spanningsveld Versnelde & Kwalitatieve Gebiedsontwikkeling
  5. Case: De Kaaien Aalst & Warmtenetten Antwerpen

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor beleidsmedewerkers van onder meer gemeenten, provincies, gewesten, kerkgemeenschappen en openbare instellingen. Tevens voor investeerders, architecten, ontwikkelaars, juristen, beheerders en adviseurs.


Peter Schrijver MRE

Integrale Gebiedsaanpak: volop opportuniteiten

Tijdens de studiedag Gebiedsontwikkeling België zijn de nieuwe opportuniteiten besproken welk zijn ontstaan door de integrale aanpak voor de ontwikkeling van stedelijke gebieden. Zo is er stil gestaan bij welke actuele tendensen er merkbaar zijn, waar de ambities, de opportuniteiten en de knelpunten liggen.

Diverse experten hebben deze actualiteiten toegelicht en een actueel overview gegeven van duurzame gebiedsontwikkeling. Er is gekeken naar samenwerkingsvormen, financiering, fiscaliteit en duurzaamheidsaspecten.

Aan de hand van interessante praktijkcases zijn de 'lessons learned' bij ontwikkelingsopgaven op gebiedsniveau gedeeld en zijn er tal van concrete handvatten aangereikt.

“een erg professionele voorbereiding & omkadering van deze studie dag, waarvan we erg hebben genoten en hebben vele interessante gesprekken gehad met de aanwezigen.”

Peter Schrijver MRE
Program Manager

Impressie 2019

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Cathy Van Der Salm
Cathy Van Der Salm
Project Coordinator

MEDIAPARTNERS

VORMINGSUREN

#

5 RICS

4.5 BIV