Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor beleidsmedewerkers van onder meer gemeenten, provincies, gewesten, kerkgemeenschappen en openbare instellingen. Tevens voor investeerders, architecten, ontwikkelaars, juristen, beheerders en adviseurs.

Een of meer deelnemers van de volgende organisaties hebben zich al aangemeld:

AG Real Estate
Aquafin nv
Arcadis Belgium
B2Ai
Blue Strategy
Buildings 21 - Heylen Warehouses
DC Belgium
D'Hondt nv
GO! Scholengroep Antwerpen
IGEMO
Immograda
Imroder
Kolmont
NMBS

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
POM Antwerpen
PwC
PwC Legal
Rebel
Rebel Group
Scholengroep GO! Next
SOLVA
Stad Aalst
Stad Antwerpen
Steenoven
Tractebel Engineering
Vlaamse Overheid - Departement Omgeving
Willemen Construct