Print Friendly and PDF

Onthaal

Inleiding

Moderator Rik Menten, director business development Arcadis Europe, opent deze dag en geeft een korte introductie op het thema gebiedsontwikkeling.

Trends en Ontwikkelingen Duurzame Gebiedsontwikkeling

Piet Kiekens, consultant gebiedsontwikkeling - business developer bij Arcadis Belgium, geeft een boeiende uiteenzetting over de laatste trends en ontwikkelingen in gebiedsontwikkeling en reconveries. Hoe kunnen deze projecten de impact voor de inwoners en voor de stad als geheel beperken of zelfs de leefomgeving verbeteren? Daarbij kijken we naar onder meer energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaam ontwikkelen en economisch rendement, circulaire economie en circulair bouwen.

Functiemenging: Borgen & Betalen

Gebiedsontwikkeling biedt ruimte om maatschappelijke doelen op vlak van mobiliteit, energie, kernversterking en leefkwaliteit te integreren. Wat zijn de baten voor private partijen? Welke mogelijkheden heeft de overheid om

gecreëerde waarde te capteren? Overheden zoeken daarnaast naar mogelijkheden om functiemenging in gebiedsontwikkeling op te leggen. Wat zijn de voordelen? Wat zijn de limieten? Koen Westhoff, associate bij Rebel Nederland, en Pieter Staelens, advisor bij Rebel België, bekijken de mogelijkheden binnen het huidig instrumentarium. Aan de hand van praktijkcases wordt u meegenomen in verschillen tussen beide landen.

Break

Keynote: Participatie vanuit de Overheid

Liesl Vanautgaerden, directiehoofd Gebiedsontwikkeling Departement Omgeving, neemt u mee in visie op gebiedsontwikkeling vanuit Vlaanderen. Daarbij bespreekt zij waarom en hoe de overheid participeert in gebiedsontwikkeling. En aldus ook haar verantwoordelijkheid en risico hierin neemt.

Spanningsveld Versnelde en Kwalitatieve Gebiedsontwikkeling & Fiscaliteit

Iedere ontwikkelaar wenst zo snel als mogelijk het vergunningentraject te voltooien. Stakeholders en omwonenden hebben eveneens belang bij een kwalitatieve voorbereiding en besluitvorming, waarbij alle relevante belangen worden afgewogen. Ive Van Giel, advocaat PwC Legal, bespreekt het spanningsveld van versnelde en kwalitatieve gebiedsontwikkeling. Aanvullend geeft Dieter Dilliën, senior tax manager PwC, een toelichting over enkele fiscale aandachtspunten bij gebiedsontwikkeling en PPS projecten, in het bijzonder met betrekking tot btw en vennootschapsbelasting.

Lunch

Nieuwe Samenwerkingen bij Duurzame Gebiedsontwikkeling: PPS

Steven Ducatteeuw, zaakvoerder Blue Strategy, bespreekt diverse constructies van een publiek private samenwerking. Als adviseur overheden in PPS-projecten neemt hij u mee in de opportuniteiten en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tussen (semi-)publieke en private partijen bij strategische vraagstukken rondom duurzame gebiedsontwikkeling en vastgoed.

Financiering en Financiële Modellen

Gebiedsontwikkelingen variëren van stadsontwikkeling tot de duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen en uitbreidingsgebieden. Hierdoor kan een ingewikkelde driehoeksrelatie ontstaan tussen gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en financiën. Philip Borremans, groupmanager Organisation & Development ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV), bespreekt de financiering en financiële modellen van gebiedsontwikkeling: structuur, randvoorwaarden, risico en rendement.

Case: Warmtenetten in Stad Antwerpen

Antwerpen is, met haar bevolkingsdichtheid en grote hoeveelheid restwarmte in het havengebied, bij uitstek dé regio waar warmtenetten een rol kunnen spelen in de duurzame energievoorziening van de stad. Filip Lenders, directeur Energie en Milieu van de stad Antwerpen, belicht de lopende projecten, de bredere visie van de stad en de wijze waarop warmtenetten in gebiedsontwikkeling ingepast worden.

Case: Stadsdeel De Kaaien van Aalst

Els Bonnarens, architect & stedenbouwkundige Stad Aalst, geeft een boeiende uiteenzetting over het nieuwe stadsdeel in Aalst: De Kaaien. Daarmee zet de stad in op het ontwikkelingspotentieel van de Denderboorden, met een grote diversiteit aan betrokken stakeholders. Wat zijn de verschillende gebruiksfuncties? Welke samenwerkingsovereenkomsten zijn er? Tevens omvat het project een stationslocatie wat de ontwikkeling passend maakt in mobiliteitsshift en kernverdichting. Kortom, u hoort een interessante visie op het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met het oog op (her)ontwikkeling.

Wrap up & Netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Cathy Van Der Salm
Cathy Van Der Salm
Project Coordinator