Bouwshift
Impact & Kansen
2022

, ANTWERPEN

In 1 dag:

  • Actuele Keynotes Overheid: financiering & verdichting Bouwshift
  • VLM over herverkaveling in RUP: financiële regeling & verdichting
  • Verstedelijking & verdichting
  • Praktijkcase: kwaliteitsvolle verdichting
  • Aanpak Stad Gent: alternatieve financieringsvormen bouwshift
Terug naar editie 2022

Editie 2017

Impressie

Donderdag 28 september 2017 vond de eerste editie van de studiedag Betonstop Vlaanderen 2017 plaats. Daar werd gekeken naar de meest relevante vragen en topics inzake het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat in 2018 van kracht wordt. Dat zal een stempel drukken op zowel het wonen als werken in Vlaanderen.

We kijken terug op een zeer interessante dag die ook door de 80 aanwezige vastgoedprofessionals is beoordeeld met 4 sterren!

Sfeerimpressie

Over het programma

De studiedag werd ingeleid door de gepassioneerde en enthousiaste dagvoorzitter Prof. dr. Georges Allaert over de noodzaak van verandering in de Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen. Het netto ruimtebeslag mag in 2040 niet meer toenemen, en dit ondanks grote uitdagingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, beheersbaarheid mobiliteit, ruimte genereren voor transitie van energie en economie, voedselvoorziening, gezondheid, veiligheid en biodiversiteit.

Terugblik

Betonstop: noodzaak tot anders gaan bouwen

Donderdag 28 september 2017 vond de eerste editie van de studiedag Betonstop Vlaanderen 2017 plaats. Daar werd gekeken naar de meest relevante vragen en topics inzake het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat in 2018 van kracht wordt. Dat zal een stempel drukken op zowel het wonen als werken in Vlaanderen.

De studiedag werd ingeleid door de gepassioneerde en enthousiaste dagvoorzitter Prof. dr. Georges Allaert over de noodzaak van verandering in de Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen. Het netto ruimtebeslag mag in 2040 niet meer toenemen, en dit ondanks grote uitdagingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, beheersbaarheid mobiliteit, ruimte genereren voor transitie van energie en economie, voedselvoorziening, gezondheid, veiligheid en biodiversiteit.

Half miljoen extra woningen
De bevolkingsgroei is echter de grootste uitdaging, terwijl de overige uitdagingen hier veelal een direct of indirect gevolg van zijn. Zo neemt de bevolkingsgroei in Vlaanderen tot 2050 toe met ongeveer 1 miljoen inwoners (6,3mio–7,2mio) dat overeenkomt met circa 400.000-500.000 extra woningen. Tevens zorgt dit aantal extra woningen qua mobiliteit dan weer voor circa 3 miljoen extra verplaatsingen per dag! Ook blijkt dat plattelandskernen en stedelijke kernen elkaar nodig hebben en complementair zijn. De metafoor Betonstop is voor ‘open’ en ‘stedelijk’ dan ook een positieve metafoor, maar vergt een andere maatschappelijke dynamiek en beleidsplanning rond een gemeenschappelijk doel.

Toekomst in binnenstedelijk ontwikkelen
Het huidig ruimtebeslag (ruimte ingenomen door nederzettingen exclusief verhardingen) in Vlaanderen is circa 32,6% en stijgt dagelijks met ongeveer 6 ha. Dit is een ontwikkeling die onmogelijk houdbaar is en dient tegen 2025 te worden afgebouwd naar 3 ha. per dag en tegen 2040 naar 0 ha. per dag. Klassieke verkavelingen worden stilaan verleden tijd en gemakkelijke projecten zullen moeilijke projecten worden en dus steeds minder gerealiseerd worden. Inbreiding- en stadsontwikkelingsprojecten zullen echter ‘boomen’, doch zonder een versoepeling voor hoogbouw heeft een verhoging van het ruimtelijk rendement weinig kans. De verdichtings- en mobiliteitsproblematiek dient dan ook te worden opgelost in samenwerking met zowel overheid als privé (PPS).

Bouwshift
Uit alle presentaties blijkt echter dat men in de toekomst bij het verwijzen naar ‘geen nieuwe aansnijdingen van open ruimte in Vlaanderen’ men beter zou spreken van ‘anders gaan bouwen’ ofwel ‘bouwshift’ in plaats van ‘betonstop’. De ’bouwshift’ omvat anders gaan bouwen met minder ruimte in de zin van meer compact bouwen in functie van meer voorzieningen en meer gemeenschappelijke vervoersknopen. Zo moet men bouwen op plaatsen met een hoog voorzieningenniveau en goed openbaar vervoer ofwel hoge knooppuntwaarde (collectief vervoer per trein, tram, sneltram en A-buslijnen). Oftewel, groeien met minder ruimteverspilling in functie van de enorm veranderende leefstijlen.

Transit Oriented Development
Verder blijkt dat men het ruimtelijk rendement (meer doen met reeds gebruikte ruimte) dient te verhogen binnen de kernen van woon- en werkgebieden via het TOD-beginsel (Transit Oriented Development) waarbij men vooral oog moet hebben op de wederzijdse relatie tussen de stad en de aanleunende kernen. Ook dient men in het ruimtelijk rendement de milieutechniek-insteek niet te vergeten en in te bouwen omdat er milieutechnisch ook een grote nood is aan verandering in de bouwsector. Compact bouwen en mobiliteit zijn vanuit milieuoogpunt zeer belangrijk voor de impact op gebouwen omdat compact bouwen resulteert in minder mobiliteit, minder energie, minder fijnstofvorming, etc.

Kortom, een nieuwe dynamiek van de Ruimtelijke Ordening is op komst en gemeenten en lokale besturen moeten hierop kunnen inspelen. Het is dan ook gewenst dat er dringend een veel bredere communicatie wordt uitgewerkt vanuit de Minister en het Kabinet Schauvliege naar de gemeenten en lokale besturen.

Peter Schrijver MRE SPRYG Real Estate Academy


Programma


Beoordelingen

Deze bijeenkomst is gemiddeld beoordeeld met:


"Het was een boeiende studiedag over een boeiend onderwerp! Mijn dank aan de organisatie, de sprekers en de moderator hiervoor."


Komende events

Loading events Agenda wordt geladen.

Komende cursussen

Loading events Agenda wordt geladen.

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox