Basiscursus
Vastgoed
Rekenen

, ANTWERPEN

Meer cursusdata

Wat leert u?

  • Kennen essentiële begrippen vastgoedrekenen
  • Inzicht in grondexploitatie, bouwexploitatie en bedrijfswaardeberekening
  • Operationele kasstromen en financiële haalbaarheidsanalyse
  • Toepassing met Excel-spreadsheets
  • Met actuele zaken, als impact COVID-19 op vastgoed

Hoe goed is uw vastgoedrekenkennis?


1. Wat is het verschil tussen de BAR (Bruto AanvangsRendement) en de NAR (Netto AanvangsRendement)?

3. Wiens risico is het wanneer de grondwaarde verandert als gevolg van een lagere markthuur?

4. Taxeren is lastiger wanneer er weinig transacties plaatsvinden.

5. De cashflow van een grondexploitatie verloopt in het algemeen vanaf het begin positief, waardoor financiering slechts beperkt nodig is.

There was a problem with your submission.

Errors have been highlighted below.

Bedankt voor het maken van de rekentest!

Please enter a valid email address.