Energielabel C Kantoren 2017

Actiegerichte studiedag voor verduurzaming van uw kantoren.

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor asset-, vastgoed- en portefeuillemanagers werkzaam bij onder meer investeerders, gemeenten, zorginstellingen en corporaties. Ontwikkelaars, financiers, juristen, beheerders, architecten, ingenieurs, aannemers, makelaars en adviseurs.

Ingrid Streppel

Van Label C in 2023 naar CO2-arm in 2050

De overheid heeft gesteld dat kantoren in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Oftewel een Energie-Index van 1,3 of beter. Dit is een opstap naar de CO2-reductie in 2030 en CO2-arm in 2050. Hoe pakt u dit op?

Dat hoorde u op de studiedag! In 1 dag gaven topexperts u een zeer concreet Plan van Aanpak cq. Routekaart voor het verduurzamen van uw kantoren: op pandniveau én op portefeuille-niveau.

Daarbij schetste zij zelfs uw kansen om uw kantoren nog toekomstbestendiger te maken. Kortom, een waardevolle praktische dag!

Graag tot op de volgende editie!

Ingrid Streppel
Program Manager

Naar impressie

HIGHLIGHTS 2020

  1. Update Energie-ambities Kantoren Rijksoverheid
  2. Energie-investeringen terugverdienen: Huurcontract hervormen of verbreken?
  3. Financierings- & Subsidiemogelijkheden
  4. Opzetten Plan van Aanpak cq. Routekaart
  5. Praktijkcases: NSI en Kantoor Witteveen+Bos

Verduurzaming en Energiebesparing worden dagelijkse business

De overheid heeft gesteld dat kantoren in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Oftewel een Energie-Index van 1,3 of beter. De eisen zijn streng. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Waar liggen de kansen bij een verduurzamingsstrategie van kantoren? We vroegen het Selina Roskam. Ze is werkzaam als kennismakelaar Duurzame Utiliteitsbouw bij de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO).

AdobeStock_45272785.jpeg

Ambities Energieakkoord

Met het Energieakkoord zijn nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen voor onze bebouwde omgeving geformuleerd. Zo moeten alle gebouwen in 2030 minstens Energielabel A hebben en in 2050 energieneutraal zijn. Om deze doelen te realiseren moeten kantoorruimten vanaf 1 januari 2023 al een minimale Energie-Index van 1,3 behalen.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Ingrid Streppel
Ingrid Streppel
Program Manager
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator

PE-STUDIEUREN

#

6 RICS

#

6 PE
Punten