Aanpak
Verduurzaming
Kantoren 2022

In 1 dag:

  • Actueel overzicht Energielabel C verplichting kantoren
  • Juridische gevolgen van energielabel C opgave
  • Financiering en fiscale mogelijkheden verduurzaming kantoren
  • Businesscase: kansen en risico’s verduurzamingsproces
  • Praktijkaanpak: (gemeente)kantoren en aanpak portefeuilleniveau

Portefeuillesturing op Toekomstbestendige Kantoren

Marcel Sanderse
director

Portefeuillesturing op Toekomstbestendige Kantoren

Per 1 januari 2023 verliezen kantoren hun bestemming als zij lager dan energielabel C scoren. Met de snel oplopende energielasten wordt duurzaamheid van kantoren een doorslaggevend beslispunt voor huurders en gebruikers. Dat verkort de terugverdientijd van uw investeringen flink en die worden daarmee zeer kansrijk. Wat zijn slimme verduurzamingsacties voor uw kantoren?

Dat leert u op deze studiedag! In 1 dag geven dé verduurzamingsexperts u een actueel overzicht van alle relevante aspecten: juridisch, financieel én technisch. We kijken naar de businesscase en slimme, energiebesparende oplossingen. U krijgt praktische stappenplannen en 'lessons learned'. Ontdek uw kansen voor toekomstbestendige kantoren. Graag tot ziens!

Programma 

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor vastgoedmanagers, asset- en portefeuillemanagers, beheerders, projectleiders duurzaamheid en energietransitie werkzaam bij publieke en private kantooreigenaren en gebruikers: investeerders, gemeenten, provincies, corporaties, zorginstellingen, kantooreigenaren, financiers, architecten, aannemers, ingenieurs, juristen en adviseurs.

Programma

09:00

09:30

10:40

11:00

12:20

13:20

14:40

15:00

16:20


Sprekers

Actiegerichte studiedag voor verduurzaming van uw kantoorportefeuille

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox

Coronaproof & Doorgangsgarantie

Deze bijeenkomst organiseren wij veilig en coronaproof volgens de overheidsvoorschriften, zoals coronatoegangsbewijs met legitimatiebewijs en extra ventilatie. Met online doorgangsgarantie via een interactieve livestream, als de coronasituatie een fysieke samenkomst verhindert.

Organisatie

Marcel Sanderse

program manager

Verduurzaming en Energiebesparing worden dagelijkse business

Verduurzaming en Energiebesparing worden dagelijkse business

De overheid heeft gesteld dat kantoren in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Oftewel een Energie-Index van 1,3 of beter. De eisen zijn streng. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Waar liggen de kansen bij een verduurzamingsstrategie van kantoren? We vroegen het Selina Roskam, kennismakelaar Duurzame Utiliteitsbouw bij de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO).

Aanpak Verduurzaming Kantoren 2020

Aanpak Verduurzaming Kantoren 2020

De dag werd ingeleid door Selina Roskam, kennismakelaar duurzaam bouwen bij de RVO, en tevens afgesloten met een overzichtelijke en krachtige recap. De volgende best qoute’s kwamen naar voren: