Print Friendly and PDF

Ontvangst met netwerklunch

Wij ontvangen u in de schitterende voormalige schuilkerk Gertrudiskapel in Utrecht.

Inleiding

Onder leiding van Gerben van Dijk, herbestemmingsdeskundige, kijken we deze studiemiddag naar de kansen bij herbestemming van religieus erfgoed, zoals kerken en kloosters.

Marktoverzicht Religieus Vastgoed

Van de bijna 6.900 kerken in Nederland hebben ruim 1.300 al een nieuwe bestemming gekregen. De meeste gebouwen hebben nu een culturele of maatschappelijke functie en zijn veranderd in een woonhuis, appartementencomplex of in gebruik als bedrijfsruimte. Directeur Reliplan Chris Schaapman geeft zijn visie op de opgave en ontwikkelingen binnen religieus vastgoed. Wat zijn de ervaringen met herbestemmingsprojecten? Hoe kijkt hij naar de markt? U krijgt een actueel marktoverzicht van de kansen die herbestemming biedt en wordt meegenomen in succesvolle praktijkvoorbeelden.

Nationale Kerkenaanpak & Update Kerkenvisie

Het kabinet zet actief in op de toekomst van religieus erfgoed. In samenwerking met gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoedorganisaties is de Nationale Kerkenaanpak ontwikkeld. Inmiddels hebben veel gemeenten doorgepakt met het opstellen van een integrale Kerkenvisie. Daarmee is een start gemaakt met een duurzame toekomst voor meer dan 2.000 religieuze gebouwen in ons land. Wat zijn de eerste ervaringen bij het opstellen van deze plannen? En vooral: wat is de volgende stap? U hoort de eerste ervaring en vervolgstappen van Frank Strolenberg, programmamanager Agenda Toekomst Religieus Erfgoed bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Business case: haalbaarheid en bestemmingswijziging

Welke ruimtelijke en planologische mogelijkheden heeft een kerkgebouw? Welke partijen moeten worden betrokken bij planvorming om draagvlak voor herbestemming te krijgen? Wat zijn de potentiële opbrengsten bij een af te stoten religieus gebouw? Alwin Kaashoek, strategisch adviseur Ruimte en Vastgoed bij KAAder Kerkadvies, geeft tips voor het opstellen van een businesscase rond een herbestemming. Met inachtneming van de fijngevoeligheden die rond de opgave spelen.

Fiscale en Financiële aspecten

Herbestemming van religieus erfgoed vraagt om het samenbrengen van verschillende onderdelen van een puzzel, om de haalbaarheid van uw plannen te vergroten. De basis is vaak een goede financiële ondersteuning. Het Nationaal Restauratiefonds zet zich dagelijks in voor springlevende monumenten en helpt eigenaren met de financiering voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. Dat doet het Restauratiefonds vanuit verschillende fondsen die het voor het Rijk, provincies, gemeenten en particuliere organisaties beheert. Bernard Brons, accountmanager bij het Restauratiefonds, vertelt meer over hoe de financieringspuzzel gelegd kan worden.

Koffiebreak

Katholieke Aanpak: samen werken aan Herbestemming

Een goede visie op herbestemming zorgt voor een gezonde geloofsgemeenschap. Door haar vroege ervaringen met een kerkenvisie en door het opstellen van een protocol herbestemming bouwt Bisdom Breda voort op haar ervaringen met deze opgave. Secretaris-Generaal Ben Hartmann, Bisdom Breda, neemt u mee in de voorwaarden die gesteld worden bij herbestemming van Katholieke kerken. Hij deelt zijn inzichten en vertelt hoe wordt samengewerkt met gemeente, marktpartijen en de gemeenschap en omwonenden.

Balans tussen behoud en herbestemming

partner van kerkenHet herbestemmen van religieus vastgoed is vaak een emotioneel proces. Petra Stassen, directeur Kerkelijk Waardebeheer (onderdeel van de Silas Groep, partner van kerken), begeleidt Protestantse en Katholieke kerkbesturen bij het vinden van een oplossing die aansluit bij de doelstelling van de geloofsgemeenschap. Maatschappelijk belang, financiële overwegingen en geloofsbeleving staan daarbij centraal. Hoe gaat u om met het collectieve geheugen dat verbonden is aan het vastgoed? Welke mogelijkheden tussen voortgezet gebruik, herbestemming en herontwikkeling zijn er? En welke opgave komt er op de markt af?

De praktijk van het herbestemmen van religieus vastgoed

Welk type religieus vastgoed is kansrijk voor herbestemming? Hoe gaat u om met een kettingbeding? Hoe werkt u samen met betrokken partijen, zoals geloofsgemeenschappen, kerkbesturen en omwonenden? Welke lessen zijn er uit andere herbestemmingsopgaven, zoals industrieel erfgoed? Sylvia Pijnenborg, adjunct directeur BOEi, deelt haar praktijkervaringen en geeft haar visie op de toekomst van religieus vastgoed.

Casus: Herbestemming Protestantse kerk Overschie

Gijs Schuurhuis, partner bij COUP, is als Urban Producer betrokken bij een kwart van alle kerkenvisies in Nederland. Hij vertelt hoe hij vanuit deze betrokkenheid meedenkt over het toekomstperspectief van religieus erfgoed in gemeenten en de opgave bij her- en bijbestemming. Aan de hand van de case Protestantse Kerk Overschie hoort u het haalbaarheidsplan van deze transformatie en hoe ze in gezamenlijkheid tot een uitvoerbaar toekomstperspectief zijn gekomen. Samen met Dominee Marleen Blootens, Protestantse kerk Overschie, kijkt hij naar de kritische succesfactoren in herbestemmen en de rol van de menselijke kant van een dergelijk herontwikkelingstraject.

Afsluiting en Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Louisa Rubino
Louisa Rubino
Project Coordinator