Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor beleidsmedewerkers van onder meer gemeenten, provincies, rijksoverheid, kerkgemeenschappen en openbare instellingen. Tevens voor ontwikkelaars, investeerders, financiers, architecten, juristen, aannemers, beheerders en adviseurs.

Een of meer deelnemers van de volgende organisaties hebben zich aangemeld:

Aldi Zaandam
Bisdom Breda
BOEi
Bouwstenen voor Sociaal
COUP
CRA Vastgoed
Derksen & Singerling
Dijkraad R.R.G.
DWA
Eelerwoude
EGM Architecten

Hogeschool Rotterdam
KAAder kerkadvies
Kerkelijk Waardebeheer
Klement2 Rentmeesters
Projectbureau A2 Maastricht
Reliplan
Restauratiefonds
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Synquis
Ter Steege Bouw Vastgoed West