Omgevings-
Vergunning
NL 2023

Highlights najaarseditie

  • Update actuele ontwikkelingen Nieuwe Omgevingswet
  • Het Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning
  • Gemeente over praktijkwerking en lessons learned omgevingsplan
  • Participatie bij Integrale afweging Omgevingsvergunning
  • Implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Terug naar editie 2023

Editie 2018

Impressie

Terwijl veel andere onderdelen van de omgevingswet, zoals omgevingsplan en omgevingsvisie, gefaseerd worden ingevoerd, is voor de omgevingsvergunning een harde deadline gesteld: 1 januari 2021 moeten alle aanvragen aan dit nieuwe regime voldoen. Dat is geen sinecure want er verandert heel wat.

Het programma bestond uit een aantal inspirerende kennisonderdelen en werd geleid door Friso de Zeeuw.

We kijken terug op een zeer interessante dag die ook door de aanwezige professionals is beoordeeld met een 8,5!

Over het programma

Tijdens de studiedag Omgevingsvergunning NL op 30 november 2018 was de informatiedichtheid dan ook aanzienlijk: naast twee presentaties die het veranderende landschap voor vergunningen schetsten, gingen sommige sprekers flink de diepte in. We bespraken onder andere de flexibiliteit om af te wijken van standaardregels, rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de omgevingswet, veranderingen in vergunningsvrij bouwen en de splitsing in een technische en ruimtelijke vergunningsplicht.

Participatietraject

Daarnaast was veel aandacht voor het participatietraject dat straks verplicht onderdeel is van de omgevingsvergunning. Er kwamen veel praktijkcasussen aan bod waarin de besproken materie concreet was toegepast. Vragen vanuit de zaal werden uitgebreid besproken. Één vraag leidde aan het eind van de dag zelfs tot een soort minicollege: 3 sprekers bespraken hoe de DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) zou kunnen worden ingevoerd en welke informatie straks digitaal beschikbaar zal zijn.

De studiedag werd door deelnemers beoordeeld met een dikke 8,5. Op de vraag of de bijeenkomst voldeed aan de verwachtingen antwoordde één deelnemer: “Zelfs beter, hele goede sprekers die onderlinge verbanden konden leggen en elkaar goed aanvulden.”

Ik kijk uit naar de volgende editie van Omgevingsvergunning NL, waar ongetwijfeld een nog scherper beeld zal worden geschetst van de impact van de nieuwe omgevingsvergunning. Zoals de dagvoorzitter het samenvatte: “De nieuwe omgevingsvergunning biedt veel ruimte aan partijen die met kennis van zaken zoeken naar creatieve oplossingen of belang hebben bij maatwerk.” Wie goed op de hoogte is van de mogelijkheden en bereid is tot samenwerking, zal straks veel kunnen bereiken.

 


Programma


Beoordelingen

Deze bijeenkomst is gemiddeld beoordeeld met:

Komende events

Loading events Agenda wordt geladen.

Komende cursussen

Loading events Agenda wordt geladen.

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox