Impressie

IMPRESSIE

Terwijl veel andere onderdelen van de omgevingswet, zoals omgevingsplan en omgevingsvisie, gefaseerd worden ingevoerd, is voor de omgevingsvergunning een harde deadline gesteld: 1 januari 2021 moeten alle aanvragen aan dit nieuwe regime voldoen. Dat is geen sinecure want er verandert heel wat.

Tijdens de studiedag Omgevingsvergunning NL op 30 november 2018 was de informatiedichtheid dan ook aanzienlijk: naast twee presentaties die het veranderende landschap voor vergunningen schetsten, gingen sommige sprekers flink de diepte in. We bespraken onder andere de flexibiliteit om af te wijken van standaardregels, rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de omgevingswet, veranderingen in vergunningsvrij bouwen en de splitsing in een technische en ruimtelijke vergunningsplicht.

Beoordelingen

#We kijken terug op een zeer interessante dag die ook door de aanwezige professionals is beoordeeld met een 8,5!

PROGRAMMA

Het programma bestond uit een aantal inspirerende kennisonderdelen en werd geleid door Friso de Zeeuw. Bekijk hier het volledige programma van deze dag.

Participatietraject

Daarnaast was veel aandacht voor het participatietraject dat straks verplicht onderdeel is van de omgevingsvergunning. Er kwamen veel praktijkcasussen aan bod waarin de besproken materie concreet was toegepast. Vragen vanuit de zaal werden uitgebreid besproken. Één vraag leidde aan het eind van de dag zelfs tot een soort minicollege: 3 sprekers bespraken hoe de DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) zou kunnen worden ingevoerd en welke informatie straks digitaal beschikbaar zal zijn.

De studiedag werd door deelnemers beoordeeld met een dikke 8,5. Op de vraag of de bijeenkomst voldeed aan de verwachtingen antwoordde één deelnemer: "Zelfs beter, hele goede sprekers die onderlinge verbanden konden leggen en elkaar goed aanvulden."

Ik kijk uit naar de volgende editie van Omgevingsvergunning NL, waar ongetwijfeld een nog scherper beeld zal worden geschetst van de impact van de nieuwe omgevingsvergunning. Zoals de dagvoorzitter het samenvatte: “De nieuwe omgevingsvergunning biedt veel ruimte aan partijen die met kennis van zaken zoeken naar creatieve oplossingen of belang hebben bij maatwerk.” Wie goed op de hoogte is van de mogelijkheden en bereid is tot samenwerking, zal straks veel kunnen bereiken.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.