Omgevingvergunning Nederland 2017

Derde editie van dé studiedag over de nieuwe omgevingswet

HIGHLIGHTS 2018

  • Invoeringswet, nieuw vergunningstelsel en overgangsregelingen
  • Opgave: vrijheden en kansen
  • Omgevingsvergunning Bouwactiviteiten
  • Energietransitie in Omgevingswet
  • Eerste ervaringen: gemeente Breda
Sander Woertman

Nieuwe Omgevingswet eenvoudiger

Alle lichten staan op groen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Dit heeft grote impact op de manier waarop overheden, burgers en marktpartijen de fysieke leefomgeving vormgeven. Ondertussen wordt volop geëxperimenteerd met de wet.

Tijdens de derde editie van deze studiedag besprak een diverse groep omgevingsexperts welke impact de Omgevingswet gaat hebben op het vergunningstraject en hoe kan worden voorgesorteerd op de nieuwe beleidskaders.

Terwijl onderdelen van de omgevingswet gefaseerd worden ingevoerd, is 1 januari 2021 de harde deadline voor de nieuwe omgevingsvergunning. Wie nu goed geïnformeerd is, haalt straks het meeste uit het vergunningentraject. Ik nodig u dan ook van harte uit voor de nieuwe editie van deze studiedag in 2019!

Sander Woertman
Organisator

Impressie

Definitieve inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2021

Op 29 juni heeft de Ministerraad ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur. Daarmee treedt de nieuwe Omgevingswet definitief in op 1 januari 2021. De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt onder meer een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Benieuwd naar dit besluit?

Impressie van najaarseditie 2017

Op 8 november 2017 vond de tweede editie van deze studiedag Omgevingsvergunning plaats. Met de nieuwe Omgevingswet bundelt de overheid alle wetten voor ruimtelijke projecten. Dit brengt grondige wijzigingen met zich mee. Bekijk hoe de deelnemers en de sprekers deze dag hebben ervaren!

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

PARTNER

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Sherryl Kazmi
Sherryl Kazmi
Project Coordinator