Omgevings-
Vergunning
NL 2022

, DEN HAAG

Highlights voorjaarseditie

  • Update actuele ontwikkelingen Nieuwe Omgevingswet
  • Het Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning
  • Toetsing bouwplannen volgens Wet kwaliteitsborging (Wkb) en Omgevingsveiligheidsbeleid
  • Participatie bij Integrale afweging Omgevingsvergunning
  • Implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Locatie

Donderdag 13 oktober 2022

New Babylon

Anna van Buerenplein 48,

2595 DA Den Haag

Routebeschrijving auto

Routebeschrijving OV

Kosten

De kosten van deze bijeenkomst bedragen €849,- (excl. btw) per deelnemer.

Gereduceerd tarief

Wij bieden een gereduceerd tarief van €749,- (excl. btw) voor deelnemers werkzaam bij overheden, corporaties, zorgverleners, retailers en logistiekers. Graag als opmerking bij uw inschrijving vermelden! Hierop zijn geen andere kortingen van toepassing.

Als Nederlandse gemeente of provincie heeft u de mogelijkheid de btw terug te vorderen via het btw compensatiefonds. Informeer bij uw boekhouding hierover. Op het gereduceerde tarief zijn eventuele kortingen niet van toepassing.

Kosteloos vervangen

Als u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Kosteloze annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Annulering kan alleen per email.

Coronaproof & Doorgangsgarantie

Deze bijeenkomst organiseren wij veilig en coronaproof volgens de overheidsvoorschriften, zoals coronatoegangsbewijs met legitimatiebewijs en extra ventilatie. Met online doorgangsgarantie via een interactieve livestream, als de coronasituatie een fysieke samenkomst verhindert.