Natuurinclusief
& Biodivers
Vastgoed 2021

Highlights:

  • Kansen Natuurinclusieve Gebouwen & Gebieden
  • Keynote Ministerie LNV: Natuurinclusief Bouwen als Nieuwe Norm
  • Waardecreatie door Integrale Samenwerkingskansen
  • NLGreenlabel: Meetbaar Maken van Vergroening & Biodiversiteit
  • Praktijkaanpak op Vastgoed- en Gebiedsniveau: o.a. Gemeente Deventer
SPRYG Real Estate Academy

Natuurinclusief & Biodivers Vastgoed 2021

Dag 1

12:30

13:00

14:10

14:30

16:30

Inschrijven

De kosten van deze studiedag bedragen €649,- (excl. btw) per deelnemer.

Wij bieden een gereduceerd tarief van €549,- (excl. btw) voor deelnemers werkzaam bij overheden, corporaties, zorgverleners, retailers en logistiekers. Graag als opmerking bij uw inschrijving vermelden! Hierop zijn geen andere kortingen van toepassing.

Kosteloos vervangen

Als u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Kosteloze annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Annulering kan alleen per email.

Share Print Email

Sprekers

Met wie kunt u netwerken?

Naar deelnemers