Aanpak
Participatie
Omgevingswet

, DEN HAAG

Meer cursusdata

Wat leert u?

  • Participatiestrategieën: rollen, belevingswereld en communicatie
  • Effectief gestructureerde participatie & toetsingskader
  • Participatievormen: Burgerparticipatie & Overheidsparticipatie en Motiveringsplicht
  • Online participatietrajecten
  • Praktijkcase: aanpak binnenstedelijke herontwikkeling

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor omgevings- en projectmanagers, beleidsmedewerkers RO, participatie, co-creatie, communicatie, stedenbouwkundigen, planologen werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en corporaties. Alsmede voor projectontwikkelaars, investeerders, architecten, juristen en adviseurs.

Deelnemers komende edities

3B wonen, Wonen Zuid, Enschede Promotie, Siecker Advies & Management, WVH, Intermaris, Waardwonen, Gemeente Tilburg, Leystromen, Gemeente Heusden, Sint Trudo, North Sea Port, 3B Wonen, Vestia, Erasmus Universiteit Rotterdam

Eerdere deelnemers:

Gemeente Halderberge, Gemeente Nijmegen, Accolade, De Leeuw van Putten, Havensteder, Vesteda, Gemeente Sittard-Geleen, Zaam Wonen, Strukton Civiel Noord & Oost, Actium, BPD Ontwikkeling, ICSadviseurs, Stichting Huurders Ymere Amsterdam, 3PO-advies, Zayaz, De Vries Urban Concepts, Stadgenoot, Woonstede, Gemeente Voorst, Gemeente Zoetermeer, HD Projectrealisatie, Lefier, Gemeente Nuenen, Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs, Nijestee, TenneT TSO, Gemeente Coevorden, Gemeente Amstelveen, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Gemeente Eindhoven, RPS advies- en ingenieursbureau, AM, Vestia, Intermaris, Gemeente Twenterand, Rijswijk Wonen, Gemeente Loon op Zand, Herkon, Gemeente Doetinchem, Boot Organiseren Ingenieursburo, KuiperCompagnons, St. Woonforte, Woonpartners Midden Holland, Idealis, 3B Wonen, Woningstichting Leusden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Shell Nederland, Shell Pernis, Wonen Zuid, Siecker Advies & Management, Provincie Fryslân, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, Elkien, Gemeente Amsterdam