Programma

Ontvangst

Kennismaking Top-10 rekenbegrippen in vastgoed

 • Bruto AanvangsRendement (BAR)
 • Netto AanvangsRendement (NAR)
 • Faktor
 • Residuele Grondwaarde
 • Discounted Cashflow (DCF)
  • Cashflowschema
  • Exploitatielasten
  • Groot onderhoud
  • Restwaarde / Exit Yield

Koffiebreak

Praktijkcases en Excel-voorbeelden

Ter illustratie van de toepassing van deze rekenbegrippen in de vastgoedpraktijk, wordt een aantal cases en praktijkvoorbeelden behandeld. Bij elke casus wordt ingegaan op de investeringsvragen, kenmerken, basisvragen en de financiële haalbaarheid.

Lunch

Stroomschema: financiële vastgoedaspecten

Naast de toepassing van rekenbegrippen staan ook de andere factoren centraal, die bij verschillende betrokken partijen van belang zijn. Aan de hand van een logisch stroomschema worden de belangen en posities van o.a. ‘de gemeente’, ‘de ontwikkelaar’ en ‘de belegger’ belicht waarbij de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling de rode draad vormen.

Rekenen aan Energietransitie: Gasloos Vastgoed

Sinds vorig jaar moeten bouwaanvragen verplicht gasloos zijn. Per 1 januari 2020 moeten deze zelfs aan de BENG-eisen voldoen. Dat is voor overheidsgebouwen nu al het geval. Ook bestaand vastgoed moet van het gas af. Wat betekent dit voor u als ontwikkelaar, gemeente, corporatie, eigenaar en eindgebruiker? Welke parameters veranderen? Wat zijn de gevolgen voor de kosten, opbrengsten en de waarde van het vastgoed?

Aan de hand van concrete voorbeelden geven we een toelichting op de gevolgen voor nieuwbouw en bestaand vastgoed. Een interessante rekensom!

Koffiebreak

Opbouw Praktijkcases

Cases die u kunt verwachten omvatten ondermeer een grondexploitatie, een bouwexploitatie en een bedrijfswaardeberekening. De rekenbegrippen worden aangevuld met de basisrekenmethodieken, die na het volgen van deze cursus direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Afsluiting met netwerkborrel

Download Top 10 Vastgoedrekenbegrippen

Wat is BAR? Wat is NAR? Hoe bereken ik Exit Yield? En de Netto Contante Waarde? Download de begrippen.

Fill out my online form.