Programma

Ontvangst

Kennismaking Top-10 rekenbegrippen in vastgoed

 • Bruto AanvangsRendement (BAR)
 • Netto AanvangsRendement (NAR)
 • Faktor
 • Discounted Cashflow (DCF)
  • Cashflowschema
  • Exploitatielasten
  • Groot onderhoud
  • Restwaarde
  • Exit Yield

Koffiebreak

Praktijkcases en Excel-voorbeelden

Ter illustratie van de toepassing van deze rekenbegrippen in de vastgoedpraktijk, wordt een aantal cases en praktijkvoorbeelden behandeld. Bij elke casus wordt ingegaan op de investeringsvragen, kenmerken, basisvragen en de financiële haalbaarheid.

Lunch

Stroomschema: financiële vastgoedaspecten

Naast de toepassing van rekenbegrippen staan ook de andere factoren centraal, die bij verschillende betrokken partijen van belang zijn. Aan de hand van een logisch stroomschema worden de belangen en posities van o.a. ‘de gemeente’, ‘de ontwikkelaar’ en ‘de belegger’ belicht waarbij de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling de rode draad vormen.

Rekenen aan Gasloos Vastgoed

Per 1 juli 2018 moeten alle (nieuw)bouwaanvragen zonder gasaansluiting zijn. Wat betekent dit voor u als ontwikkelaar, gemeente, eigenaar en eindgebruiker? Welke parameters veranderen, wat betekent dit voor de kosten, de opbrengsten en de waarde van het vastgoed? Aan de hand van concrete voorbeelden geven we een toelichting op de gevolgen van het overheidsbesluit nieuwbouw volledig Gasloos te gaan bouwen. Een interessante rekensom!

Koffiebreak

Opbouw Praktijkcases

Cases die u kunt verwachten omvatten ondermeer een grondexploitatie, een bouwexploitatie en een bedrijfswaardeberekening. De rekenbegrippen worden aangevuld met de basisrekenmethodieken, die na het volgen van deze cursus direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Afsluiting met netwerkborrel