Print Friendly and PDF

Onthaal met netwerklunch

Welkomstwoord Gedeputeerde

Als opening van dit event wordt u van harte welkom geheten door gedeputeerde
Sabien Lahaye-Battheu. Zij geeft een korte schets van de ambities van de Provincie West-Vlaanderen.

Inleiding kernversterking West-Vlaanderen

Onder leiding van Pieterjan Vermoortel, CEO B2Ai, kijken we deze namiddag naar de ruimte voor wonen, werken & winkelen in de regio West-Vlaanderen. Waar liggen de uitdagingen en opportuniteiten op het gebied van kernversterking?

West-Vlaanderen ontpopt tot volwaardig kantorenmarkt

In West-Vlaanderen staat bijna 90.000m2 nieuwe kantoorruimte op stapel. Het merendeel van de kantoorprojecten bevindt zich in de driehoek Waregem, Kortrijk en Roeselare. Christophe Verstraete, CEO Verstraete Development, presenteert de plannen voor 18.000m2 bijkomende kantooroppervlakte in project Kortrijk Businesspark.

Gemengde binnenstedelijke ontwikkeling: Waterfront Waregem

Bouwheren De Steenoven, Alheembouw en ION realiseren aan de binnenstedelijke ring van Waregem-Zuid twee woontorens met 13 bouwlagen. Met een hotel, een kantoor- en retailgebouw en een apart parkeergebouw wordt ingezet op een levendige stedelijke publieke ruimte. Bart Vanderdonckt, CEO De Steenoven, presenteert de plannen met een grote variëteit aan functies met retail, kantoren, horeca, sportfaciliteiten en kinderopvang.

Stadsvernieuwingsproject Suikerpark in Veurne

Suikerpark is een publiek-private samenwerking tussen de stad Veurne, WVI en ION. Davy Demuynck, CEO ION, vertelt over de duurzame herdefiniëring van de oude suikerfabriekssite van 45 ha. Hiervan wordt 15 ha ingevuld als natuurpark, 16 ha komt vrij voor een duurzaam bedrijventerrein en er wordt een multifunctioneel gebied van 14 ha ingevuld met 500 woningen in verschillende woonvormen. Deze worden gesitueerd aan de rand van het nieuwe stadsdeel Suikerpark, met als eye-catcher de Suikertoren met 9 bouwlagen.

Break

Provinciaal Beleidsplan Ruimte 

Onze bevolking groeit, terwijl de bruikbare ruimte niet verder toeneemt. Het is hoog tijd om het gebruik van ruimte te (her)bekijken. West-Vlaanderen kent specifieke uitdagingen voor de kuststrook en de twee meest landelijke regio’s in Vlaanderen, het Brugs Poldergebied & De Westhoek. Stephaan Barbery, diensthoofd Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen, neemt u mee in de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte.

Stadsontwikkelingsbeleid Kortrijk

Met het aantreden van een nieuw college zijn er nieuwe accenten te zien in het stadsontwikkelingsbeleid van Kortrijk. U hoort Wout Maddens, schepen Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten Stad Kortrijk, over de impact op toekomstige ontwikkelingen binnen de stad.

Duizenden nieuwe woningen in Oostende 

"Door de begrenzing van zee en de luchthaven, een al dichtbevolkte binnenstad en het kusttoerisme gaat de ‘appartementisering’ in Oostende sneller dan in andere centrumsteden. Daardoor moet er meer in de hoogte worden gebouwd." Aldus schepen Ruimte en Wonen Stad Oostende Kurt Claeys. U hoort de plannen voor zo’n 5.000 wooneenheden: Immobel bouwt O'Sea in Mariakerke (800 wooneenheden), Versluys (1.100) en Burco (700) zitten op de Oosteroever. Vastgoedgroep Degroote heeft net The Waves (430) en SKY District (500) definitief vergund gekregen.

Provincie & Steden in gesprek

Aansluitend op de presentaties gaan de Provincie en de Schepenen in gesprek over de gezamenlijke uitdagingen ten aanzien van ruimtelijke ordening. Waar liggen de opportuniteiten? U hoort:

  • Schepen Kurt Claeys, Stad Oostende
  • Stephaan Barbery, Provincie West-Vlaanderen
  • Schepen Wout Maddens, Stad Kortrijk

Wrap up & Netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Wendy-Kristy  Hoogerbrugge
Wendy-Kristy Hoogerbrugge
Program Manager
Eline Hartgers
Eline Hartgers
Project Coordinator