Onthaal

Welkom en inleiding

Uw moderator Tony Mortier zet de doelen van deze studiedag over de Wet Overheidsopdrachten uiteen.

Overzicht impact Wet Overheidsopdrachten op Vastgoedprojecten

Annelies Verlinden, country co-managing partner, Belgium DLA Piper, geeft een inleiding op de Wet Overheidsopdrachten. Op overzichtelijke wijze neemt zij u mee in het complexe toepassingsgebied van deze wetgeving dat leidt tot een gunning van een opdracht. U hoort het stappenplan met de algemene basisbeginselen, concepten, procedures, gunningfase, selectiefase, aanbesteding, onderhandelingsprocedure en bijzondere gunningsmodaliteiten. Daarbij bespreekt zij ook de nieuwigheden, valkuilen en aandachtspunten van de overheidsopdrachten-wetgeving.

Break

Beheer, opvolging en monitoring

De band tussen overheid en bedrijven is hechter dan gedacht. Overheden doen op de aanbestedingsmarkt een intensief beroep op private spelers voor allerlei opdrachten. Peter Allaert, founder en expert K&A Aanbestedingen, geeft een toelichting rond het contractmanagementsysteem dat zorgt voor een belangrijke optimalisatie in het beheer, de opvolging en monitoring van overheidsopdrachten.

Integreren Sociale Voorwaarden en Milieuwetgeving

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in aanbestedingen van decentrale overheden. Hoe kunnen sociale criteria en milieuvoorwaarden geïntegreerd worden in overheidsopdrachten? Welke impact heeft dit bij het opstellen van het bestek binnen de vastgoed- en bouwsector? Waar liggen de aandachtspunten bij het beoordelen van offertes? Joost Bosquet, partner Arcas Law, neemt u mee in de problematiek van de preventie van sociale dumping en het anticiperen op milieuwetgeving bij het opstellen van offertes.

Lunch

Energieperformantiecontracten & Complexe Vastgoedtransacties

Prof.dr. Steven Van Garsse, UAntwerpen en UHasselt, bespreekt het belang van energieperformantiecontracten (EPC/ESCo’s) en hun aanbesteding. Waar liggen uw opportuniteiten? U wordt ook meegenomen in de uitdagingen die de aanbesteding van complexe vastgoedtransacties met zich kan meebrengen. Denk aan erfpacht, opstal, huur en gemengde gebiedsontwikkelingen.

Verplichte Verzekeringen bij Publieke Vastgoedprojecten

Sinds juli 2018 zijn, naast architecten, ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Tevens dienen lokale en provinciale besturen de toepassing van de Wetgeving Overheidsopdrachten correct na te leven bij het afsluiten van hun verzekeringscontracten. Eli Hemelaer, deputy director Vanbreda Risk & Benefits, geeft een overzicht van de verzekeringstypen en toepasbaarheid bij uitvoering van een vastgoedproject voor de overheid. Aan bod komen de verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR), controleverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bouw en de verzekering tienjarige aansprakelijkheid.

Break

Case study: WTC-I en II Brussel

In 2023 verhuizen 3.900 ambtenaren van de Vlaamse Overheid naar het huidige WTC I en II-complex aan het Noordstation te Brussel. Met diverse aanpassingen wordt dit gebouw omgevormd tot een uniek duurzaam en circulair gebouw met een mix van wonen en werken. Hiermee zet de Vlaamse Overheid de volgende stap naar de klimaatdoelstelling van 2030 van de Vlaamse Overheid. Sabrina Prieus, teamhoofd vastgoedbeleid Facilitair Bedrijf Vlaamse Overheid, en Werner Joris, chief business development Befimmo, bespreken dit project respectievelijk als overheidsproject en als overheidsopdracht binnen de Wet Overheidsopdrachten.

Wrap up door de moderator

Netwerkdrink

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Eline Hartgers
Eline Hartgers
Project Coordinator