REGIO
UTRECHT
VASTGOED 2023

, The Wall

Terug naar editie 2023

Editie 2015

Impressie

Op 15 oktober jl. vond in het sfeervolle Mereveld de 15e editie plaats van Utrecht Vastgoed 2015. Onder dagvoorzitterschap van Gerrit van Vegchel (Atrivé) is er met de gemeente en vooraanstaande marktpartijen gekeken naar de kansen en mogelijkheden van de stad.

Verslag van deze dag

Utrecht zit in een economische lift. Dankzij de sterke positie van de stad groeit het inwonersaantal met 5000-6000 inwoners per jaar. Tijdens het openingswoord door wethouder Paulus Jansen is gebleken dat de stad daardoor voor een behoorlijke woningbouw- en transformatieopgave staat. Met de enorme vraag naar woningen, wordt het volgens Taco van Hoek voor de woningbouwproductie een goed jaar. Henk Broeders (Economic Board Utrecht) deed de oproep aan de zaal om met een goede businesscase te komen voor het Beatrixgebouw! Paul Bleumink gaf een overzicht van de ontwikkelingen op de kantorenmarkt en bedrijfsruimtemarkt en haakte hij in op de werking van het WTC als economische impuls.

Na de koffiebreak is er gekeken naar Utrecht als aantrekkelijke woon- en winkelstad. Zo presenteerde projectontwikkelaar Van Wijnen het innovatieve Zijdebalen. En gaf Dick Gort zijn visie op winkelen anno 2025. Volgens hem worden attractieve steden gevormd door een combinatie van winkels, bars, restaurants, cultuur en historische gebouwen. Ook de aanwezigheid van andere economische activiteiten zijn belangrijk. Als mooie voorbeelden noemde hij de ontwikkelingen van het Postkantoor aan de Neude en de Foodmarkt aan de Potterstraat. Tijdens de paneldiscussie is er verder gesproken over de dynamiek op de woningmarkt, ruimtelijke kwaliteit, winkelleegstand, internetshoppen en samenwerken.

Last but not least heeft gedeputeerde Pim van den Berg de middag afgesloten met een inspirerend slotwoord.

Met een enthousiaste en bekwame dagvoorzitter, interessante presentaties en tafelgesprek, een mooie locatie én een beoordeling door de deelnemers van een 7,5 kijken we terug op een geslaagde 15e editie Utrecht Vastgoed!

Graag tot volgend jaar!

Monika Misura

organisator


Programma

12:15

13:15

14:50

15:30

17:00

Inschrijven


Beoordelingen

Deze bijeenkomst is gemiddeld beoordeeld met:


Inspirerende inhoud op een prettige locatie.


Interessante middag.


Komende events

Loading events Agenda wordt geladen.

Komende cursussen

Loading events Agenda wordt geladen.

Blijf up-to-date

Ontvang de nieuwste events en cursussen meteen in uw inbox